Oulun yliopistolle oma kielipoliittinen ohjelma 

Oulun yliopistolle on valmistunut oma kielipoliittinen ohjelma, joka selkeyttää eri kielten käyttöä Oulun yliopistossa. Ohjelman tavoitteena on parantaa tiedon saavutettavuutta ja yhteisön jäsenten osallisuutta. Hallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 20. kesäkuuta 2022.

Ohjelma sisältää suosituksia kielten käyttöön tutkimuksessa, opetuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja ulkoisessa viestinnässä, hallinnossa ja päätöksenteossa sekä sisäisessä viestinnässä ja palveluissa. Ohjelma on elävä dokumentti, joka sisältää toimenpiteitä yhteisön kieli- ja viestintätaitojen kehittämiseksi ja jota kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Ohjelma ja sen lopullinen sisältö viestitään henkilöstölle ja opiskelijoille tarkemmin syksyllä 2022.

Ohjelmaa on valmistellut kielipoliittinen työryhmä, ja työssä on kuultu eri toimijoita yhteisön sisällä. Ohjelman toteutusta koordinoi ja seuraa Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö.

Viimeksi päivitetty: 21.6.2022