Oulun yliopiston ensimmäinen kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma julkaistiin

Kestävä kehitys on jatkuva yhteiskunnallinen prosessi, joka on välttämätön turvallisen ja terveellisen tulevaisuuden takaamiseksi tuleville sukupolville. Yliopistoilla on kestävän kehityksen edistämisessä sekä ilmastokriisin hallinnassa tärkeä rooli ja suuri vastuu tutkimustiedon tuottajina, tulevaisuuden osaajien kouluttajina, yhteiskunnallisina toimijoina ja isoina organisaatioina.

Oulun yliopiston kestävän kehityksen työryhmä valmisteli kaudella 2020-2021 ensimmäisen kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma keskittyy yliopiston koulutukseen, tutkimukseen, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja omaan hallintoon, ja se sisältää jo olemassa olevien kestävyystoimintojen esittelyä sekä kestävän kehityksen toimintaan liittyviä tavoitteita vuodelle 2022.

Oulun yliopiston henkilöstö ja opiskelijat ovat toimineet aktiivisesti edistääkseen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimia yliopistossa. Syksyllä 2017 ryhmä tutkijoita ja opettajia kokoontui pohtimaan, miten yliopisto jatkaa osallistumista suomalaisten yliopistojen kansainvälisen kehityksen verkoston (UniPID) toimintaan ja mitä kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja opetusta on käynnissä. Ryhmä kutsui kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta kiinnostuneita yliopistoyhteisön jäseniä mukaan avoimeen keskusteluun.

Näiden keskustelujen innostamana ryhmä laati ensimmäisen ehdotuksen toimenpiteistä kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, pyysi ylioppilaskunnan ja tiedekuntien kommentit ehdotukseen, sekä keskusteli tästä laajasti kommentoidusta esityksestä yliopiston johdon kanssa. Yliopisto asetti kestävän kehityksen työryhmän keräämään tietoa yliopiston kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toiminnasta, ja laatimaan toimenpideohjelman suuntaamaan tulevaa toimintaa.

Toimenpideohjelma toteutettiin vuorovaikutuksessa koko yliopistoyhteisön kanssa. Työryhmän työtä ja toimintaohjelman laatimista ovat ohjanneet kansainväliset sitoumukset, yliopistojen osallistuminen kestävän kehityksen verkostoihin ja jatkuvasti lisääntyvä tutkimustieto.

Toimenpideohjelma tulee suuntaamaan yliopiston kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimintaa. Seuraavana vaiheena on tehtyjen toimien rakentava itsekriittinen arviointi ja lisääntyvän tiedon tarkastelun ja vuorovaikutuksen kautta uusien toimien suunnittelu. Näin toiminta vahvistuu entisestään kohti vuotta 2030 ja seuraavia sitoumuksia.

Oulun yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma

Viimeksi päivitetty: 21.12.2021