Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun etiikka-professuuri

Oulun yliopiston kauppakorkeakoluun perustetaan viisivuotinen liiketalouden etiikkaa ja arvoja tutkiva ja opettava professuuri. Professuuri perustetaan Oulun Kauppaklubin säätiön, Oulun yliopiston ja valtion varoin.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki kertoi etiikka-professuurin perustamisesta Arvoseminaarin alla 10.5. Etiikka-professuurilla on suuri merkitys Oulun yliopistolle ja kauppakorkeakoululle. Vastuullisuutta korostava professuuri on ajankohtainen, ja se täydentää hyvin kauppakorkeakoulussa tehtävää tutkimusta.

”Professuuri sopii erittäin hyvin kauppakorkeakoulun strategiaan ja tukee jo ennestään vahvaa vastuullisen liiketoiminnan tutkimustamme. Lahjoituksella on erityisen suuri merkitys koulutuksemme kannalta. Tulevaisuuden yrityspäättäjät tarvitsevat yhä enemmän työkaluja päätöstensä eettisten ulottuvuuksien hahmottamiseen”, kommentoi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Janne Järvinen.

Business Ethics -professorin hausta tulee kansainvälinen, ja tehtävään valittava pääsee pitkälti vaikuttamaan tekemisiinsä itse.

Professuurin mahdollistajana toimivan Oulun Kauppaklubin toiminnan ytimeen kuuluu yritysten eettisten arvojen edistäminen, vastuullinen johtaminen ja liiketoiminnan etiikka, joten uuden professuurin rahoittaminen sopii toimintaan paremmin kuin hyvin. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu kiittää lämpimästi Oulun Kauppaklubia lahjoituksesta, joka on osa yliopiston kesäkuun loppuun asti jatkuvaa varainkeruukampanjaa.

Viimeksi päivitetty: 11.5.2022