Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin asiantuntijat kouluttajina Suomen Yrittäjien Yrittäjä-akatemian aamukahveilla

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tarjoavat maksuttomia luentoja ja alustuksia yrittäjyyyden ajankohtaisisista teemoista. Kevään luennoista neljä on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tuottamia. Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREN tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi kertoi Yrittäjä-akatemian ensimmäisillä aamukahveilla 2.3.2022 yritysvastuullisuuden teemoista. Luennossa pohdittiin, miten vastuullisuudella voi tehdä tulosta.
kaksi naista keskustelee

Anna-Mari Simunaniemi tarkasteli vastuullisuutta erityisesti mikroyrittäjyyden näkökulmasta. Vastuullisuuden voi jakaa ympäristövastuuseen, taloudelliseen vastuuseen ja sosiaalisen vastuuseen. Vastuullisuudesta viestiminen selkeästi tuottaa kilpailukykyä ja -etua.

Ostajat ja lainsäätäjä vaativat vastuullisuutta

Simunaniemi kertoi konkreettisesti, mistä vastuullisuuden nykytilan arviointi ja tavoitteiden asettaminen kannattaa aloittaa ja kuinka vastuullisuutta voi tuoda esille viestinnässä. Vastuulliset toimenpiteet ja niistä viestiminen ovat erityisen tärkeitä yrityksille juuri nyt.

”Iso osa kuluttajista myös tekee ostopäätöksiä vertailtuaan tavaran tai palvelun tuottajien vastuullisuuskäytäntöjä. Vastuullisuudesta viestiminen alkaa siis olla jo välttämättömyys mikroyritystenkin kilpailuedulle”, Simunaniemi kertoo.

EU-tasolla on valmistelussa suoraan vain isoja yrityksiä koskeva yritysvastuulaki, mutta paine ja odotukset kaiken kokoisten yritysten vastuulliselle toiminnalle ovat jo arkipäivää. Isot yritykset tilaajina odottavat alihankkijoiltaan todennettua raportointia esimerkiksi raaka-aineiden alkuperästä ja tuotantotavoista.

”Raportointivaatimus voi olla myös kriteeri julkisiin hankintoihin osallistumiselle”, Simunaniemi huomauttaa.

Kuinka arvot ja vastuullisuus näkyvät arjessa?

”Kaiken yritystoiminnan pohjana ovat arvot, jotka tulevat todeksi vasta aidoissa liiketoimintaan liittyvissä tekemisissä. Monella mikroyrityksellä on ehkä tiedostamattaankin hyviä toimintatapoja kuten esimerkiksi lähiraaka-aineiden käyttö, kierrätysmateriaalien käyttö, lyhyet logistiikkaketjut tai työntekijöiden hyvät edut. Yrityksen olisi hyvä aluksi tunnistaa olemassa oleva hyvä eli nykyiset toiminnot, joita pitäisi viestiä selkeästi ja luotettavasti asiakkaille, rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Sen jälkeen voi keskittyä tunnistamaan oman kilpailuedun kasvattamisen kannalta kriittisimmät kehittämiskohteet ja seurata niitä suunnitelmallisesti. Vastuullisuutta voi raportoida aluksi hyvin kevyesti vaikka kertomalla arvoistaan ja käytännön toiminnasta omilla verkkosivuillaan”, Simunaniemi sanoo.

Kuinka kehittää vastuullisuudesta kilpailutekijä?

”Kaikkien ei kannata tehdä kaikkea; keskity siihen, mihin pystyt vaikuttamaan, mikä tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja mikä auttaa erottautumaan kilpailijoista. Tärkeää on siis tuntea omat asiakkaansa ja ennakoida odotusten muuttumista. Myös kilpailijoiden toiminnasta kannattaa olla kiinnostunut, sillä tärkeää on erottua myönteisesti. Vastuullisuudesta on tullut jo normi eli kysymys ei enää ole, toimiiko yritys vastuullisesti vaan millä tavalla yrityksen vastuullisuus näkyy toiminnoissa ja kuinka luotettavasti se pystytään osoittamaan”, Simunaniemi kertoo.

Kerttu Saalasti Instituutin asiantuntijat luennoivat keväällä vielä kolme kertaa:

Voiko yritys koskaan olla liian ketterä? Ti 29.3. klo 9.30-10.30

Aamukahveilla kuulet kuinka jo pienet kehitystoimet ja suunnitelmallisuus voivat edistää liiketoimintaa. Miten digitaalinen muutos onkin mahdollisuus? Kaikkea ei todellakaan tarvitse tehdä itse!

Puhujana yliopistotutkija, dosentti Kai Hänninen, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Puheenvuoron jälkeen keskustellaan aiheesta ryhmissä Yrittäjät-akatemian valmentajien vetämänä.


Aamukahvit! Vahva yrittäjä: yrittäjän osaaminen, tuottavuus ja työkyky ti 26.4. klo 9.00-10.00

Aamukahveilla aiheena on yrittäjän työssäjaksaminen ja työkyky. Miten osaaminen ja tuottavuus liittyvät yrittäjän työkykyyn? Mitkä ovat yrittäjän yleiset työkyvyn riskitekijät? Entä toisaalta jaksamista ja tuottavuutta tukevat voimavarat? Tutustumme tutkittuun tietoon perustuviin Yrittämisestä virtaa -Mars matkalla! -terveyden edistämisen suosituksiin. Saat vinkkejä oman työhyvinvoinnin edistämissuunnitelman laatimiseen.

Puhujana tutkimusjohtaja, FT, TtM Anna-Mari Simunaniemi, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.


Aamukahvit: Yhteisöjohtamisella tulosta ke 11.5. klo 9.30-10.30

Kuinka rakennan tavoitteisiin sitoutuneen ja hyvinvoivan tiimin verkossa? Mihin perustuu muutoskykyisen yhteisön menestys? Mikä merkitys yhteisöjohtamisella on yrittäjälle ja miten yrittäjä voi hyötyä sosiaalisen median yhteisöistä?

Puhujana FT Päivi Lohikoski, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.
Puheenvuoron jälkeen keskustellaan aiheesta ryhmissä Yrittäjät-akatemian valmentajien vetämänä.

Osallistumislinkin aamukahveille löydät Yrittäjät-akatemian oppimisalustalta, Clanedista. Yrittäjät-akatemiaan pääset ilmoittautumaan tästä. Akatemiaan ilmoittautumisen jälkeen saat ohjeet Clanediin kirjautumiseen.

Tervetuloa!

Viimeksi päivitetty: 3.3.2022