Oulun yliopiston projektissa yhdistyvät 6G-teknologia ja autonomiset autot

6G-tutkimus on Oulun yliopistossa jo pitkällä, ja se on vahvaa. M3S-tutkimusryhmä on yksi Euroopan suurimmista ohjelmistoalan tutkimusyksiköistä, jossa on erikoistuttu muun muassa autojen ohjelmistoihin. Alkaneen 6G Visible -projektin päätavoite on selvittää 6G-teknologian mahdollisuuksia ajoneuvojen itsenäisen ajamisen kehittämisessä ja itsenäisen ajamisen 6G-teknologialle asettamia vaatimuksia.
The University of Oulu's project combines 6G technology and autonomous cars

Tutkimuksessa keskitytään erityisesti ohjelmistoratkaisuihin, sillä nykyaikainen auto on laaja ohjelmistoalusta, jonka toiminnalle, luotettavuudelle ja turvallisuudelle autonominen ajaminen asettaa erityisiä vaatimuksia.

”Pyrimme selvittämään laajennetun liikennetilannetiedon eri lähteiden yhdistämisen ja mahdollisimman tehokkaat tiedonsiirtotavat sekä tiedon jalostamisen autonomisen ajamisen mahdollistamiseksi. Ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laskentaratkaisut ovat kriittisiä asioita. Selvitämme myös, miten ratkaisut ja ohjelmistoarkkitehtuuri voidaan testata niin virtuaalisissa kuin aidoissakin liikennetilanteissa”, kertoo projektin vastuullinen johtaja, dosentti Kari Liukkunen Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa -tutkimusyksiköstä (M3S).

Laajennetulla liikennetilannetiedolla tarkoitetaan tietoja, jotka saadaan muualta ja yhdistetään auton omien sensorien tuottamaan tietoon. Tätä jalostettua tietoa käytetään kuljettajan avustamiseen, joukkoliikenteen etäohjaukseen sekä täysin autonomisen ajamisen mahdollistamiseen.

”Tutkimusaiheena on autonomisen ajamisen kehittäminen hyödyntäen langattoman 5G/6G-verkon ja hajautetun laskennan ratkaisuja laajan tilannetiedon keräämisen, tiedon analyysin ja päätöksenteon pohjana. Tutkimusta ja sen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti suomalaisen auto- ja kuljetusvälinealan ohjelmistoja kehittävissä yrityksissä osaamisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä. Osana muuta meillä tehtävää 6G-tutkimusta tämä projekti tarjoaa konkreettisen, älykkään liikenteen käyttötapauksen ohjelmistoratkaisujen ja -arkkitehtuurien kehittämiseen ja testaamiseen”, täydentää projektipäällikkö, M3S:n yliopistonlehtori Pertti Seppänen.

”Ilmatieteen laitos täydentää hankkeen tutkimusteemoja kehittämällä erityisesti autonomisille ajoneuvoille räätälöityjä tiesääpalveluja, osin perustuen säätutkapohjaisiin lähisääpalveluihin. Älyliikennesääpalveluiden testirata Sodankylässä sekä Ilmatieteen laitoksen autonominen miniatuuriajoneuvo ovat luonnollisesti keskeisiä työkalujamme”, lisää Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Timo Sukuvaara.

6G Visible -projektin tutkimuksen osapuolina ovat omilla rahoitusosuuksillaan Oulun yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Rahoitus tulee Business Finlandin 6G Bridge-ohjelmasta. Projekti kestää vappuun 2026 asti. Siinä ovat mukana seuraavat yritykset: DIMECC, Remoted, Siili Auto, SpectacularAI, Sitowise ja Elektrobit.

Ilmatieteen laitoksen osuudesta ja älyliikennesääpalvelusta lisää tietoja heidän tiedotteestaan.

Viimeksi päivitetty: 25.9.2023