Oulun yliopiston rehtorin tehtävä 1.1.2025 alkavalle viisivuotiskaudelle avattu haettavaksi

Oulun yliopisto hakee rehtoria 1.1.2025 alkavalle viisivuotiskaudelle johtamaan monitieteisen yliopiston toimintaa. Rehtori vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta sekä strategian toimeenpanosta ja kehittämisestä.
River landscape and sunset

Yliopistolaissa ja Oulun yliopiston johtosäännössä edellytettyjen tehtävien lisäksi rehtorin keskeisiä tehtäviä ja tavoitteita tulevalla toimikaudella ovat

 • tutkimuksen ja koulutuksen korkean kansainvälisen tason sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen
 • Oulun yliopiston rahoituksen ja talouden tasapainon varmistaminen pitkällä aikavälillä
 • yliopistoyhteisön yhteistyön ja hyvän hallinnon edistäminen
 • henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja
 • pohjoisen Suomen elinvoimaisuuden ja alueellisen kehityksen edistäminen.

Rehtoriksi valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittavaa kykyä ja ammattitaitoa sekä käytännössä osoitettua hyvää johtamistaitoa. Tehtävässä vaaditaan erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä riittävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi. Onnistuakseen tehtävässä hakijoilta odotetaan mm.

 • kokemusta suurten asiantuntijaorganisaatioiden tuloksellista ja osallistavasta johtamisesta
 • vahvaa talousosaamista sekä yliopiston hallinnon ja rahoituksen tuntemusta
 • vahvaa tutkimuksen ja koulutuksen osaamista ja verkostoja sekä visioita tulevaisuuteen
 • monipuolista yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kokemusta ja verkostoja
 • erinomaisia vuorovaikutus-, viestintä- ja esiintymistaitoja ja
 • tehtävän kannalta oleellista kansainvälistä kokemusta.

Tehtävään voi hakea 26.7.2024 saakka. Valintamenettelyyn kuuluu haastatteluiden ja henkilöarvioinnin lisäksi elokuun loppupuolella kärkiehdokkaille järjestettävä tilaisuus yhdessä yliopistoyhteisön kanssa. Oulun yliopiston hallitus valitsee rehtorin 1.1.2025 alkavalle viisivuotiskaudelle arviolta syys–lokakuussa 2024.

Lue lisää tehtävästä ja hae Oulun yliopiston Varbi-rekrytointijärjestelmässä

Viimeksi päivitetty: 17.6.2024