Oulun yliopiston tutkijat vahvasti mukana kehittämässä metaversumia

Business Finlandin, Oulun yliopiston, VTT:n ja yli 400 muun toimijan lanseeraaman metaversumistrategian tavoitteena on tehdä Suomesta digitaalisten kokemusten tulevaisuuden suunnannäyttäjä. Työssä keskitytään metaversumin eettiseen ja vastuulliseen kehittämiseen, joka painottuu erityisesti yksityisyyteen, käyttäjäturvallisuuteen ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Ihmiset ovat keskiössä, teknologia mahdollistajana.
Pitkähiuksinen henkilö virtuaalilasit kasvoilla.

Metaversumi on todellisuuden digitaalinen kaksonen ja arvioiden mukaan internetin seuraava vallankumous. Metaversumissa on kyse virtuaalimaailmasta, joka koostuu kahdesta peruselementistä: lisätyn todellisuuden (XR) teknologioiden aikaansaamasta elämyksellisestä uppoutumisesta virtuaalimaailmaan sekä digitaalisesti luoduista virtuaalimaailmoista.

Maailma muuttuu nopeasti, kun teknologia kehittyy. Metaversumi haastaa langattoman viestinnän vaatimukset, ja se mahdollistuu tehokkaampien, luotettavampien ja nopeampien yhteyksien kautta. Suurten datamäärien siirtämisen lähes reaaliajassa mahdollistavien 6G-mobiiliverkkojen ja -teknologian avulla metaversumista voi tulla totta. Tarvitaan nopeutta, kapasiteettia, luotettavuutta ja pienen viiveen tiedonsiirtoa, jotta visiot toteutuvat.

Suomi on ollut ensimmäinen 6G-kehityksessä, ja nyt julkaistun metaversumistrategian myötä haluamme ottaa johtoaseman myös tässä kokonaisuudessa.

”Metaversumi on kuin internetin uusi 3D-ulottuvuus, jossa yhdistyy reaalimaailma ja digitaalinen todellisuus. Me emme vielä tiedä, mitä kaikkea se voi mahdollistaa. Tarvitsemme vision, joka heijastaa sen potentiaalia ja monimuotoisuutta. Kehitystyöhön etsimme ja tarvitsemme kumppaneita, jotka jakavat visiomme ja haluavat luoda metaversumiin yhteisen strategian. Yhdessä voimme rakentaa paremman digitaalisen maailman kaikille”, kiteyttää strategiaprosessia johtava Jani Vallirinne. Hän työskentelee Oulun yliopistossa ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä.

Metaversumissa yhdistyvät erilaiset teknologiat, jotka muuttavat työskentely- ja vuorovaikutustapojamme ja tarjoavat ratkaisuja etätyöhön, etänä ohjattaviin ja valvottaviin toimintoihin sekä tekoälyavusteisiin ympäristöihin. Digitaaliset kaksoset ja yhteistyöhön perustuva robotiikka virtaviivaistavat prosesseja monilla eri aloilla, kuten teollisuudessa, rakentamisessa, terveydenhuollossa, opiskelussa ja maataloudessa, parantaen tuottavuutta ja tehokkuutta.

Metaversumi parantaa turvallisuutta ja tukee kestävää kehitystä elintärkeillä aloilla, kuten energia- ja kuljetusalalla, ja merkitsee merkittävää harppausta teollisuuden toimintatavoissa. Idea ja visio on, että tämä tarjoaa houkuttelevan työuran ja työhyvinvointia tulevaisuuden työvoimalle.

Suomessa hyvä yhteisö ja yhteistyö metaversumin ympärillä

Nyt julkistettu visio, Metaverse Initiative by Finnish Ecosystem, luotiin tiiviissä yhteistyössä yli 400 ihmisen kirjoittamana yhteistyössä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Suomen metaversumiin liittyvän teollisuuden ja liiketoiminnan ennustetaan kasvavan 30 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä, ja sitä tukee nykyinen jo yli 250 yrityksen ekosysteemi.

Suomi on tunnettu teknologisesta osaamisestaan sekä innovaatioistaan mobiiliteknologiassa, peleissä ja ohjelmistoissa. Suomi myös hyötyy perinnöstään fotoniikan tutkimuksessa ja kulutuselektroniikan suunnittelussa erityisesti XR-teknologioissa. Suomen startup-ekosysteemi, jolle on ominaista vahva innovaatiokyky ja rohkea yrittäjyys, tarjoaa teknologiaa, liiketoiminnan huippuosaamista ja laajat tosiaikaiset testialustakapasiteetit.

Vuoteen 2035 mennessä Suomen ekosysteemin tavoitteena on olla metaversumin kehityksen ja soveltamisen kärjessä sekä globaali vertailukohta digitalisaation uudelle aallolle. Yhdessä suomalaiset toimijat rakentavat ympäristön, jossa yritykset viihtyvät ja joka edistää työllistymismahdollisuuksia ja talouskasvua.

Metaversumin toteuttaminen alkaa vuonna 2024 viidellä Metaverse in Action -ohjelmalla. Ohjelmissa keskitytään metaversumin teknisen infrastruktuurin ja alustojen kehittämiseen ja standardointiin sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja verkostojen rakentamiseen. Näin edistetään teknologioiden käyttöönottoa suomalaisilla teollisuudenaloilla, tutkitaan niiden käyttöä ennaltaehkäisevässä ja yleisessä terveydenhoidossa ja koulutetaan ihmisiä metaversumin hyödyntämiseen tulevaisuutta varten.

Lue Metaverse Initiative by Finnish Ecosystem -dokumentti

Viimeksi päivitetty: 1.12.2023