Oulun yliopiston uudet kliinisen alan professorit yhdistävät potilastyön ja tutkimuksen

Viisi Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskentelevää lääkäriä on valittu Oulun yliopiston uusiin kliinisen alan professorien tehtäviin. Uudenlainen toimintamalli mahdollistaa käytännön potilastyön ja kliinisen tutkimuksen yhdistämisen aiempaa joustavammin.
Uudet kliinisen alan professorit

”Kyseessä on varsin ainutlaatuinen avaus maassamme. Ei ole tiedossa, että muissa yliopistosairaaloissa olisi avattu näin suurta määrää kliinisiä yhteisprofessuureja yhtä aikaa”, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes kertoo.

Uusien osa-aikaisten professuurien tavoite on tukea ja kehittää yliopistosairaalassa tehtävää tutkimusta ja tiivistää entisestään yliopiston ja yliopistosairaalan yhteistyötä.

”Yliopistosairaalan toiminta perustuu tieteellisen tutkimuksen avulla hankittuun tietoon. Kliininen tutkimus tuottaa konkreettisia tutkimustuloksia, joita voidaan viedä suoraan käytäntöön, potilaan hoitoon. Kun tutkimusta tehdään terveydenhuoltojärjestelmän sisällä, pystytään uudet vaikuttavat diagnoosimenetelmät ja hoidot ottamaan nopeasti käyttöön ja levittämään niitä laajemmin terveydenhuoltoon hyödyttämään koko väestöä. Tämän päivän laadukas tutkimus on huomispäivän hyvää hoitoa”, Remes ja OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala muistuttavat.

Professuurit parantavat kliinisen tutkimuksen edellytyksiä ja samalla tarjotaan tutkijoille heidän toivomiaan työnkuvia. Nevalan ja Remeksen mukaan tällä on positiivinen vaikutus myös Oulun pitovoimaan.

”Usein kliiniset tutkijat toivovat voivansa jatkaa sekä potilastyötä että tutkimusta. Meillä on lukuisia kansainvälisen tason tutkijoita, joista osalle pystyimme nyt tarjoamaan parempia mahdollisuuksia yhdistää potilastyö ja tutkimuksen teko”, Nevala iloitsee ja jatkaa: ”Uudet kliiniset professuurit ovat myös osoitus Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalaan erinomaisesta yhteistyöstä. Haluaisinkin kiittää toimijoita molemmissa organisaatioissa.”

Uudet professuurit sijoittuvat Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Tehtäviin valitut henkilöt edustavat monipuolisesti lääketieteen eri aloja. Monilla on jo entuudestaan hyvin pitkä kokemus sekä potilastyöstä että tutkimuksesta.

Valintamenettely noudatti professorivalintojen normaaleja käytäntöjä, eli siihen sisältyi myös kansainvälinen ulkopuolinen arviointi. ”Kaikki valitut edustavat oman alansa huippua. Oli hienoa nähdä, että kliinikot olivat kiinnostuneita näistä tehtävistä ja hakijoita oli paljon, liki kolmekymmentä”, Remes kertoo.

Yksi uusista professoreista on gastroenterologiseen kirurgiaan erikoistuva lääkäri Joonas Kauppila. Hänen mielestään professuurit ovat loistava avaus yhteistyön kehittämiseksi ja yliopiston jalkauttamiseksi sairaalaan. Professuurin myötä Kauppila saa pyhittää yhden päivän työviikostaan tutkimukselle. ”Se mahdollistaa jo hyvin paljon asioita ja lisää tutkimusintoa, kun tutkimusta ei tarvitse tehdä enää pelkästään iltaisin ja viikonloppuisin.”

Tehtäviin valitut henkilöt toimivat päätyökseen potilastyössä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Osa-aikaisen professuurin (30 %) myötä työnkuvaan sisältyy lisäksi tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Kliinisten professorien tehtäviin nimetyt henkilöt ovat:

Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri, perinatologi Marja Vääräsmäki (LT, dos.)
Professuurin ala: synnytys- ja naistentautioppi

Lastentautien erikoislääkäri, lasten infektiolääkäri Terhi Tapiainen (LT, dos.)
Professuurin ala: lastentautioppi

Gastroenterologiseen kirurgiaan erikoistuva lääkäri Joonas Kauppila (LT, dos.)
Professuurin ala: kliininen epidemiologia

Gastroenterologisen ja yleiskirurgian erikoislääkäri Tero Rautio (LT, dos.)
Professuurin ala: gastrokirurgia

Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Jukka Moilanen (LT, dos.)
Professuurin ala: perinnöllisyyslääketiede

Valitut henkilöt aloittivat uusissa tehtävissään syyskuun alussa.

Rahoitus professuureihin tulee lääketieteellisen tiedekunnan strategisesta rahoituksesta sekä Oulun yliopiston tukisäätiön kautta. ”Oulun yliopistolle tehdyillä lahjoitusvaroilla tuetaan merkittävästi lääketieteen huippututkimusta Pohjois-Suomessa”, Remes kiittelee lahjoittajia.

Pääkuvassa ylhäällä Joonas Kauppila ja Jukka Moilanen, alhaalla Tero Rautio ja Terhi Tapiainen. Kuvassa oikealla Marja Vääräsmäki. Kuvat: Seija Leskelä.

Lue myös: Osa-aikaiset professuurit edistävät yhteistä tutkimusta (OYSPlus 2.9.2021)

Viimeksi päivitetty: 3.9.2021