Oulun yliopistoon 107 uutta aloituspaikkaa ensi vuonna

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopistoon 107 uutta aloituspaikkaa vuodelle 2022.

Lisäaloituspaikat kohdistettiin humanistisille aloille, kasvatusaloille, luonnontieteisiin, lääketieteisiin, kauppatieteisiin, psykologiaan, tekniikan aloille sekä tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen.

Eniten uusia aloituspaikkoja, 35, saa tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteet saavat 20 uutta aloituspaikkaa. Yliopistoille myönnetyt uudet lisäpaikat vuonna 2022.

Lisäaloituspaikkoja kohdennetaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Koulutustarpeisiin vastaamisen lisäksi lisäaloituspaikoilla pyritään vahvistamaan alueiden elinvoimaisuutta.

Yliopistot saavat yhteensä 1469 ja ammattikorkeakoulut 822 lisäaloituspaikkaa vuonna 2022 alkaviin koulutuksiin. Lisäämällä aloituspaikkoja korkeakouluihin opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa korkean osaamistason osaajapulaan sekä toteuttaa hallituksen tavoitetta osaamis- ja koulutustason nostosta.

Päätökset perustuvat korkeakoulujen esityksiin ja ovat jatkoa tällä hallituskaudella toteutetulle korkeakoulutuksen laajentamiselle sekä täydentävät vuosille 2020-2022 kohdennettuja runsaan 10 200 aloituspaikan lisäyksiä.

OKM:n tiedote: Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään vuodelle 2022 noin 2300:lla

Viimeksi päivitetty: 20.12.2021