Oulun yliopistoon neljä uutta akatemiahanketta biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimukseen 

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt nelivuotisen rahoituksen neljälle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle. 

Toimikunnan tärkein päätöksentekokriteeri valinnoissa oli tutkimuksen korkea tieteellinen laatu. Rahoituspäätöksissä korostui lisäksi hankkeiden monitieteisyys ja tutkimusryhmien välinen korkeatasoinen sekä monialainen yhteistyö ja vaikuttavuus.

Yksi rahoitetuista hankkeista on Oulun yliopiston professori Ali Mobasherin johtama hanke, jossa tutkitaan mahdollisia hoitokeinoja lannerangan välilevyrappeumaan. Lannerangan välilevyrappeuma on yksi alaselkäkivun keskeisimmistä syistä, eikä vaivalle ei ole olemassa vielä parantavaa hoitoa. Tutkimushankkeessa selvitetään uusien, suoraan välilevyyn kohdistettavien injektiohoitojen tehokkuutta välilevyrappeuman hidastamiseksi tai pysäyttämiseksi sekä kipuoireiden vähentämiseksi.

Rahoitusta saaneet hankkeet Oulun yliopistossa ovat:

  • ADP-ribosylaatio DNA:n korjauksessa: uusia lääkeainekohteita proteiinien rakennetutkimuksen pohjalta (Lehtiö, Lari) 500 000 €
  • Globaalimuutos kasvien metayhteisöissä: linkit dispersaalin, toiminnallisten ominaisuuksien, uusien vuorovaikutusten, ja ekosysteemin toiminnan välillä (Eskelinen, Anu) 500 000 €
  • Laboratoriosta kliiniseen käytäntöön: nanoteknologia, vanhentuneita soluja poistavat lääkkeet sekä solu- ja geeniterapia alaselkäkivun hoitona - erityiskohteena välilevyn rustoiset osat (Mobasheri, Ali) 499 238 €
  • Soluväliaineen merkitys keskushermoston puhdistusjärjestelmässä ja amyloidien kertymisessä (Eklund, Lauri) 500 000 €

Akatemia myöntää hankerahoitusta kansainvälisesti korkeatasoiselle tieteelliselle tutkimukselle, jossa tavoitellaan mahdollisia tieteellisiä läpimurtoja ja tehdään tutkimusyhteistyötä parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa. Akatemiahankkeen rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024