Oulun yliopistoon uusi JOY – jatkuvan oppimisen palvelujen kokonaisuus ja verkkopalvelu

JOY on Jatkuvan oppimisen yliopisto, eli Oulun yliopiston uusi, jatkuvan oppimisen palveluiden kokonaisuus. Jatkuvan oppimisen koulutustarjonta löytyy helposti uudesta JOY-verkkopalvelusta hakukoneen avulla tai teemasivujen kautta.

”Jatkuva oppiminen on koulutusta ja osaamisen kehittämistä työelämätarpeisiin. Se on myös vastuullista tieteellisen tiedon ja siihen kuuluvan kriittisen ajattelun levittämistä. Oppiminen ei lopu, vaikka minkä todistuksen saa kouraansa”, toteaa Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu. ”JOYn tehtävänä on tarjota kaikille pääsy laadukkaisiin, tutkittuun tietoon perustuviin oppimisen mahdollisuuksiin.”

Tutustu uuteen JOY-verkkopalveluun osoitteessa oulu.fi/joy

JOY kokoaa kaiken Oulun yliopiston avoimen, täydennys-, ja räätälöitävän koulutuksen sekä erilaiset kurssit helposti löydettäviksi ja osallistuttaviksi. Koulutuksia on tarjolla laajasti eri aloilta: esimerkiksi johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä valaistussuunnitteluun, terapian etäohjaukseen ja työelämän ICT-taitoihin. Sivustolta löytyy myös opetusalan ja lääketieteen erikoistumiskoulutuksia, kieliä ja kulttuuria tai vaikkapa monitieteinen ilmastohaasteiden kurssi. Koulutusten laajuudet vaihtelevat lyhytkursseista kokonaisiin tutkinnon osiin.

JOY suuntaa vahvasti myös yritysten tueksi. ”Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan osaamis- ja kehittämistarpeitaan. Olemme rakentamassa Oulun seudulle vahvaa osaamisekosysteemiä yhdessä yritysten ja kumppaneiden kanssa”, visioi Pekka Jääskö, JOYn asiakkuuspäällikkö.

JOY on Oulun yliopiston vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) meneillään olevaan kansalliseen jatkuvan oppimisen uudistukseen. Korkeakouluja kannustetaan avaamaan koulutustarjontaansa ja kehittämään korkeakoulujärjestelmää jatkuva oppimisen alustana. Taustalla on varautuminen tulevaisuuden työelämän murroksiin. Jatkuvan oppimisen visio pohjautuu muun muassa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n suosituksiin. Suomessa erot aikuiskoulutukseen osallistumisessa ovat OECD-maiden suurimpia. Suomea suositellaan lisäämään tutkintoon johtamatonta koulutusta, joka soveltuisi paremmin aikuisten tarpeisiin erilaisilla koulutustaustoilla.

Oulun yliopisto onkin päättänyt tuplata ei-tutkinto-opiskelijoidensa määrän 15000:een vuoteen 2024 mennessä. Ei-tutkinto-opiskelijoilla tarkoitetaan kaikkia, jotka suorittavat opintoja avoimessa yliopistossa, täydennyskoulutuksessa, erillisillä opinto-oikeuksilla ja erilaisilla kursseilla. Myös räätälöidyn, työelämälähtöisen koulutuksen määrää kasvatetaan kohtaamaan paremmin yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeita. Nopeisiin tilanteisiin voidaan rakentaa tehopaketteja jo olemassa olevista tutkinto-ohjelmista. Oppimisympäristöt tulevat muuttumaan muun opetuksen mukana, ja jatkuvan oppimisen koulutus kanavoituu digitaalisen oppimisen ja personoitujen kohtaamisten tasapainoiseksi yhdistelmäksi.

JOY – oppimisen iloa ja tutkittua tietoa hyödyksi työelämään, yrityksille ja erilaisiin vaiheisiin

JOY palvelee ihmisiä oppijakeskeisesti erilaisissa elämäntilanteissa; uusille poluille suuntaajia, alanvaihtajia ja uralla etenijöitä, mikroyrittäjiä, kelpoisuuden, pätevyyden tai ammatillisen lisäkoulutuksen hakijoita, alumneja, lukion kurkistuskurssilaisia, ilman opiskelupaikkaa jääneitä, yleisiä työelämätaitoja etsiviä tai maailmankuvansa laajentajia.

”Isoja, maailman mittakaavassa vaikeita teemoja käsitellään jatkuvan oppimisen koulutustarjonnassa monitieteisesti ja syvällisesti. Jos tarvetta ei ole opintosuorituksille, sivistykselle on sijaa aina”, Koivu pohtii. ”Siksi ei aina tarvitse suorittaa koko tutkintoa, vaan osaamista voi laajentaa luomalla uutta, täsmennettyä koulutustarjontaa eri kohderyhmille ajankohtaisiin teemoihin.”

Aluksi JOY-sivusto on suomenkielinen ja se avataan myöhemmin myös englanniksi.

Lisätietoa: Tekstin lähteenä on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuja

Viimeksi päivitetty: 8.2.2021