Ouluun rakennetaan ainutlaatuinen lääketieteellisen kuvantamisen testilaboratorio

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu perustavat lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorion. Suomessa ainutlaatuinen testausympäristö tarjoaa alan tutkijoille ja yrityksille monipuoliset mahdollisuudet testata ja kehittää uusia laitteita ja kuvantamismenetelmiä.

Opetus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatio-ja testaustoimintaan tarkoitettu laboratorio vahvistaa Oulun asemaa kansallisesti tarjoamalla yhden infrastruktuurin, joka palvelee monipuolisesti tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten tarpeita. Laboratorio sijoitetaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Laboratorion fyysisiä ja virtuaalisia laitteita tullaan hyödyntämään monipuolisesti Oulun yliopiston fysiikan, lääketieteen tekniikan ja säteilyn suojelun täydennyskoulutuksessa ja Oamkin röntgenhoitajakoulutuksessa. Testilaboratorion soveltuvuutta opetukseen, laitetestaukseen sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaan havainnollistetaan yhdessä yrityskumppanien kanssa viidessä pilotissa.

Nykyaikainen testausympäristö vahvistaa entisestään oululaista lääketieteen tekniikan osaamista ja mahdollistaa myös potilaiden joustavan kuvantamisen menetelmäkehitystyön loppuvaiheessa.

”Testiympäristön avulla pystymme tarjoamaan ensiluokkaista koulutusta tulevaisuuden säteilyn ja lääketieteellisen kuvantamisen käyttäjille hyvinvoinnin ja terveyden alalla. Samalla voimme vastata Pohjois-Pohjanmaan kasvavaan osaavien terveys- ja hyvinvointiteknologian ammattilaisten kysyntään”, professori Miika Nieminen Oulun yliopistosta kertoo.

Useilla yrityksillä on tarve testata uusia laitteita sairaalaympäristön kaltaisissa tiloissa. Laboratorio mahdollistaa laitetestauksen ja auttaa näin kehitettyjen laitteiden ja prototyyppien kaupallistamisessa.

Laitteet hankitaan osin laboratoriohankkeeseen osoitetulla rahoituksella, osa on Oulun yliopistollisen sairaalan lahjoittamia opetus- ja tutkimuskäyttöön soveltuvia laitteita. Kalleimmat laitteet tuodaan laboratorioon virtuaalisina käyttöympäristöinä, hankkeen investointeina tai hankkeessa kehittämällä.

Oulun yliopiston Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikköMIPT ja Oamk ovat saaneet Pohjois-Pohjanmaan liitolta EAKR-rahoituksen kaksivuotiselle lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratoriohankkeelle. Koko hankkeen budjetti on 432 000 euroa, josta yliopiston osuus on 250 000 euroa ja Oulun ammattikorkeakoulun 182 000 euroa. Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n rahoitusosuus on 70 %. Hanke alkaa tammikuussa 2021.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023