OYY: Työrauha opiskelijaedustajille

Ylioppilaskunnan hallitus on kirjoittanut kannanoton ja toivoo työrauhaa opiskelijaedustajille. Kannanotto on lähetetty myös yliopiston toimielimien puheenjohtajille. 

Uusien hallopedien eli hallinnon opiskelijaedustajien kausi on alkanut vuodenvaihteessa. Oulun yliopiston ylioppilaskunta kannustaa jokaista yliopiston toimielintä käymään keskustelua kunnioittavasta ilmapiiristä, asiallisesta keskustelusta ja tilanteista, joissa ulkopuolista vaikuttamista tapahtuu.

Yliopistoyhteisön sisäinen keskustelu on tärkeää, jotta koko yhteisö tulee kuulluksi päätöksenteossa. Hallopedit ovat kaikkien opiskelijoiden ääni tässä päätöksenteossa, ja toivomme, että opiskelijat hyödyntävät tätä kertomalla toiveitaan ja huolenaiheitaan heille. Sosiaalisessa mediassa on vähätelty hallopedien vaikuttamismahdollisuuksia, osaamista ja kyseenalaistettu motiiveja jo ennen kuin heidän työskentelynsä on alkanut. Asiaton kommentointi vie tilaa yhteisölle tärkeältä demokraattiselta keskustelulta. Tämä ei edistä hyvää keskusteluilmapiiriä yliopistoyhteisössä, mutta voi sen sijaan vähentää opiskelijoiden halua osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.

Toimielimessä opiskelijat työskentelevät henkilökunnan kanssa, joista osa voi olla auktoriteettiasemassa opiskelijajäseniin. Erityisesti heidän käyttää harkintaa keskustellessaan toimielimen asioista opiskelijajäsenten kanssa. Opiskelijalla voi olla korkea kynnys olla eri mieltä esimerkiksi oman graduohjaajan tai muun tiedekunnan henkilöstön kanssa.

Yliopistoyhteisön demokratian säilyttäminen on tärkeää, ja opiskelijaedustajat ovat suuri osa sen toteutumista. Kynnystä lähteä opiskelijaedustajaksi tulee madaltaa, ei korottaa. Yritykset painostaa tai suoranainen häirintä vaikuttavat erityisesti naisten halukkuuteen lähteä mukaan poliittiseen toimintaan (1). Tämä ilmiö ei saa toistua yliopistoyhteisössä. Opiskelijat saattavat olla yliopiston toimielimissä toimiessaan ensimmäistä kertaa konkreettisesti mukana vaikuttamassa. Heidän aktiivisuuttaan ei saa lannistaa painostavalla tai epäasiallisella toiminnalla, vaan kunnioittaa heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon. Aktiiviset opiskelijat ovat edellytys opiskelijoiden äänen kuulumiselle eri päätöksenteon tasoilla.

Ylioppilaskunta tukee hallopedejä kaikissa opiskelijaedustajan toimintaan liittyvissä asioissa. Jokainen halloped kuitenkin muodostaa mielipiteensä päätettävistä asioista itsenäisesti. Haastavissa tilanteissa hallopedit voivat aina kääntyä ylioppilaskunnan puoleen saadakseen tukea tai neuvoja tilanteen selvittämiseen.

1. Knuutila ym. 2019, Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Viimeksi päivitetty: 4.4.2022