Päivä professorina tutustutti nuoret spektroskopiaan

Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan tiedekunta on mukana Tekniikan akateemisten (TEK) kilpailussa, jossa voittajille tarjottiin konkreettisesti mahdollisuus olla päivä professorina.
Helka Honka ja Anni-Maija Keskimaunu selvittävät tuntemattoman nesteen koostumusta Raman-spektroskopialla professori Ilkka Nissisen kanssa.
Helka Honka ja Anni-Maija Keskimaunu selvittävät tuntemattoman nesteen koostumusta Raman-spektroskopialla professori Ilkka Nissisen kanssa. Heillä on lasersäteilyä suodattavat suojalasit.

Yksi voittajista on kahden yhdeksäsluokkalaisen työ, jonka ideassa on kansantaloudellista potentiaalia. He pääsivät viettämään päivän professorin kanssa perehtyen elektroniikka-alaan.

"Haluttiin selvittää, voidaanko liikuntalaitteilla tuottaa sähköä liike-energian avulla ja samalla lisätä koulun välituntiaktiivisuutta. Tavoitteena oli rakentaa itse sähköä tuottava liikuntalaite, tässä tapauksessa crosstrainer”, Anni-Maija Keskimaunu ja Helka Honka kertovat.

Idea osui ajankohtaiseen aiheeseen, sillä akateemisessa tutkimuksessa olennaista on tällä hetkellä poikkitieteellisyys. Elektroniikassa yhdistetään paljon sensoriteknologiaa ja mittaustekniikkaa ja pyritään löytämään sovelluskohteita, joissa osaaminen vaikkapa lääketieteestä, liikunnasta, tietotekniikasta ja datan käsittelystä yhdistyvät.

”Nuorten kanssa tutkimme aikaerotteista Raman-spektroskopiaa ja sitä, mitä olemme kehittäneet liittyen siihen. Lisäksi käymme mittamassa erilaisia näytteitä laitteillamme”, kertoo professori Ilkka Nissinen Elektroniikan piirit ja järjestelmät -tutkimusyksiköstä.

Tyypillinen professorin päivä ei useinkaan ole oman tutkimuksen tekemistä vaan isojen linjojen pohtimista ja tutkimuksen tekemisen mahdollistamista muille.

”Opetuksen valmistelua, luentojen pitämistä, väitöskirjatyöntekijöiden ja diplomityötekijöiden ohjausta, projektihankkeiden valmistelua ja asioiden järjestämistä. Lisäksi etsimme uutta tietoa muiden julkaisuista ja patenteista ja pyritään löytämään oman alan keskeiset nykyiset ongelmat ja oma ratkaisu niihin. Toki professorin pitää ehtiä hallintohommilta myös tutkimaan eli minun tapauksessani simuloimaan elektroniikkapiirejä, joita ollaan kehittämässä tai mittaamaan piirejä ja valmiita laitteitta, joita olemme kehittäneet”, Nissinen kertoo monipuolisesta ja osin hektisestä arjesta.

Oulun yliopisto on yhteistyökumppanina TuKoKe-kilpailussa (tutki, kokeile, kehitä). Se on tiede-, teknologia- ja keksintökilpailu tieteistä, tekniikasta ja tuotekehittelystä kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Kilpailussa on kolme eri sarjaa: esiopetussarja, 3.-9. luokkalaisten sarja sekä muiden alle 21-vuotiaiden sarja.

Viimeksi päivitetty: 14.5.2024