Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston kesäopintoihin on parhaillaan käynnissä. Osa opinnoista on maksuttomia perustutkinto-opiskelijoille. Muistathan tarkistaa opintojen soveltuvuuden tutkintoosi ja ehdot opintojen suorittamisesta maksutta ennen opintoihin ilmoittautumista.

Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavia opintoja järjestetään kesällä avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta. Ks. avoimen yliopiston kesäopinnot

Suuri osa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opinnoista on Oulun yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia. Suoritettavat opinnot tulee olla hyväksyttynä opiskelijan HOPSiin. Voit opiskella maksuttomasti vain suorittamattomia opintojaksoja, et siis voi korottaa arvosanoja kesäyliopistossa maksutta. Huom. Pääaineopintonsa Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija suorittaa tiedekunnan opetuksessa eikä hänellä ole mahdollista suorittaa niitä maksutta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Tästä voidaan poiketa vain erittäin painavista syistä (esim. valmistumisen viivästyminen tai vakava sairaus) koulutusdekaanin päätöksellä. Tällaisissa tapauksissa opiskelijan tulee

olla yhteydessä koulutuksen lähipalveluihin.Lisätietoja:

Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opiskelijan ohjeet Pepissä

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opintoihin

avoin.yliopisto(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 23.3.2023