Pienet yritykset tarvitsevat osaamista riskienhallinnassa ja johtamisessa – entinen huippujääkiekkoilija Lasse Kukkonen koulutti yrittäjiä rakentamaan kestävää tiimiä

Riskienhallinta- ja johtamisosaaminen ovat keskeisiä yritysten liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Epävarmuus- ja häiriötilanteissa yritykset tarvitsevat resilienssiä eli muutoskykyä, joka auttaa niitä selviytymään. Huippujääkiekkoilija, valmennusyrittäjä ja Kärppien kehitysjohtaja Lasse Kukkonen luotsasi yrittäjiä menestyvän tiimin johtamiseen Naturpoliksen järjestämässä ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelman, KeMu:n kutsumana Kuusamossa 23. maaliskuuta 2023.
Lasse Kukkonen

KeMu-hankkeen kenttätyössä on havaittu, että muutokseen ja riskeihin suhtaudutaan usein tunteella, ajatusten pyöriessä kovin negatiivisessa ja kapealla alueella. Ennakoinnin sijaan muutokseen sopeudutaan. Ennakoiva suunnittelu, liiketoiminnan riskien kartoitus ja muutoksen johtaminen ovat useissa mikro- ja pk-yrityksissä taka-alalla. Yllättävät liiketoimintaan vaikuttavat tekijät tulevat yllätyksinä. Kriittisessä tilanteessa ja pakon edessä toimiminen voi olla ketterää ja idearikasta, joskin jälkeenpäin tarkasteltuna kovin heikkoa ja lyhytjänteistä.

Yrittäjien ja yritysten avainhenkilöiden riskienhallinnan ja johtamisen vahvistamiseksi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja Kemu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma järjestivät maaliskuussa kaksi tapahtumaa.Riskit ja niiden hallinta – riskien tunnistaminen ja riskianalyysi -työpajassa yrittäjät ja yritysten avainhenkilöt pohtivat hankkeen toimijoiden moderoimana liiketoimintariskien arviointia ja yrityksen liiketoimintariskien vaikutuksia. Kuusamon, Posion ja Taivalkosken yrittäjien yhteiset aamukahvit järjestettiin teemalla ”Kuka johtaa yritystäsi”. Lasse Kukkosen lisäksi aamukahveilla oli kouluttajana dosentti Arto Reiman Oulun yliopistosta.”Oman itsensä tunteminen on tärkeää, jotta pystyy sietämään ulkopuolista painetta. Jokaisen johtajan pitää tehdä sitä johtamistyötä oman persoonan kautta, ja siksi täytyy ensin tunnistaa omat heikkoudet ja vahvuudet. Sen jälkeen voi alkaa rakentaa luottamuksen ilmapiiriä tiimiin. Keskeinen asia johtamisessa onkin aito, välittävä rehellisyys. Sitä kautta pystytään kohtaamaan vastoinkäymiset ja haasteet”, Kukkonen sanoi.Omasta urheilutaustastaan hän nosti keskeisenä omia valmentajiaan yhdistävänä tekijänä hyvän ilmapiirin rakentamisen ja edestä johtamisen.”Ilmapiiri pitäisi saada pidettyä rentona, vaikka kaikki tietävät, että tuloksia odotetaan. Jos ulkopuolinen paine saavuttaa tuloksia muuttaa omaa käytöstä, tulee vauhtisokeutta ja unohdetaan inhimillisyys sieltä taustalta, voidaan tuhota menestymisen mahdollisuus tiimiltä. Siinä on iso ero, toivooko vai odottaako täydellisyyttä. Kukaanhan ei kuitenkaan ole täydellinen, se on mahdotonta”, Kukkonen pohti.Kukkonen toivoi pystyneensä herättämään yrittäjissä kiinnostuksen itsensä tuntemiseen ja kehittämiseen. Hän halusi kannustaa yrittäjiä pitämään yllä uteliasta mieltä ympäristöä kohtaan.

”Uteliaisuus ja sen hyväksyminen, ettei milloinkaan ole valmis, auttavat kehittymään. Moni johtaja kamppailee riittämättömyyden tunteen kanssa, jos tuntuu ettei osaa auttaa tiimiä. Jos hyväksyy ettei itsekään ole täydellinen, se voi antaa voimavaroja muillekin”, Kukkonen summasi.

Kemu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma käynnistyi keväällä 2022 Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREn toimiessa päätoteuttajana. Hankkeen osatoteuttajat ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, NIHAK ry Nivala-Haapajärven Seutu ja Kalajoen kaupunki. Hankkeen tavoitteena on kehittää muutosjohtamiskyvykkyyttä COVID-19 -pandemiasta kärsineissä sekä muissa muutosjohtamiskyvykkyyttä tarvitsevissa yrityksissä.Valmennusohjelmassa yritykset oppivat arvioimaan paremmin nykytilaansa sekä tunnistamaan ja varautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin. Lisäksi avulla jalkautetaan myös uusia muutosjohtamisen toimintatapoja yrityspalveluorganisaatioiden käyttöön ja alueiden muutoskyvykkyyden kehittämiseen myös hankeajan jälkeen. Naturpoliksen toiminta-alueella Kuusamossa ja Taivalkoskella hankkeessa on mukana 20 yritystä.


Viimeksi päivitetty: 24.3.2023