Pienryhmäohjaaja- ja kummihaku käynnissä

Haluatko pienryhmäohjaajaksi tai kummiksi?

Haku pienryhmäohjaajaksi syksyllä 2022 opintonsa aloittaville perustutkinto-opiskelijoille on käynnistynyt.

Ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden kummiopiskelijahaku (pienryhmäohjaaja) syksyllä 2022 tai keväällä 2023 on myös käynnissä.

Haluatko pienryhmäohjaajaksi tai kummiksi?

Haku pienryhmäohjaajaksi syksyllä 2022 opintonsa aloittaville perustutkinto-opiskelijoille on käynnistynyt.

Ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden kummiopiskelijahaku (pienryhmäohjaaja) syksyllä 2022 tai keväällä 2023 on myös käynnissä.

Pienryhmäohjaajan tehtävinä on mm.

 • tutustuttaa yliopistoon ja yliopisto-opiskelun käytäntöihin, sekä muihin opiskelijoihin
 • perehdyttää omaan tutkinto-ohjelmaan yleisellä tasolla
 • kertoa opiskelua tukevista palveluista
 • perehdyttää opiskelijaelämään ja vapaa-ajantoimintaan
 • perehdyttää yliopistoyhteisöön ja opiskelijan vaikutusmahdollisuuksiin
 • ohjata tutkinto-ohjelmassa tarvittaviin keskeisiin opiskelutaitoihin, opiskelun- ja ajankäytön suunnitteluun
 • ohjata uutta opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta

Pienryhmäohjaaja ohjaa ryhmäänsä 10-15 ohjaustuntia. Tiedekunta maksaa pienryhmäohjaajalle ohjauspalkkion (tällä hetkellä ohjauspalkkio on 14,10 €/tunti) ja antaa ohjauksesta pienryhmäohjaajalle todistuksen. Ohjaustyöstä voi saada myös opintosuoritusmerkinnän 3 op.

Kummiopiskelijalta odotetaan mm.:

 • halua auttaa ja opastaa vaihto-opiskelijoita
 • perustietoja Oulun yliopiston käytännöistä
 • osallistumista kummeille tarkoitettuun koulutukseen
 • hyvää englannin kielen taitoa
 • läsnäoloa Oulussa vaihto-opiskelijoiden saapumisaikana (syys- tai kevätlukukauden alussa)

Kummitoiminta on palkallista ja siitä on myös mahdollista saada 3 op:n opintosuoritus.

Täytä hakemus 14.2.2022 mennessä.

Lisätietoa pienryhmäohjaajana toimimisesta.

Lisätietoa kummina toimimisesta.

Koulutusten päivämäärät:

 • 15.3. klo 14:00-15:30 pienryhmäohjaustoiminnan kick-off
 • 22.3. klo 14:00–16:00 kummien lisäkoulutus
 • 29.3. klo 14:00-15:30 ryhmänohjaustaidot ja opiskelukyvyn tukeminen
 • 29.9. klo 16:00-18:00 yhteistapaaminen omaopettajien kanssa
 • 15.11. klo 14-15:30 proiden lopputapaaminen ja palautetilaisuus

 • Yllä olevien koulutusten lisäksi pienryhmäohjaajille järjestetään kevään ja syksyn aikana vapaamuotoisia tapaamisia, joiden tarkoituksena on vahvistaa proina ja kummeina toimivien opiskelijoiden välistä vertaistukea. Nämä tapaamiset ovat opiskelijoille vapaaehtoisia ja niistä lähetetään lisätietoa sekä päivämäärät myöhemmin.

Mikäli sinulla herää kysyttävää pienryhmäohjauksesta tai kummitoiminnasta, olethan yhteydessä humanistisen tiedekunnan lähipalveluihin osoitteessa study.humanities@oulu.fi.

Ystävällisin terveisin,

HuTK-lähipalvelut

Viimeksi päivitetty: 20.1.2022