Pienryhmäohjaajat ovat jatkossa tuutoreita, hae tuutoriksi tai kummiksi lukuvuodelle 2023-2024!

Uusien tutkinto-opiskelijoiden ohjaajat ovat jatkossa tuutoreita ja vaihto-opiskelijoiden ohjaajat kummiopiskelijoita. Tuutorit ja kummit ohjaavat uusia opiskelijoita lukuvuoden alussa ja tutustuttavat heidät yliopisto-opiskeluun ja opiskelijaelämään. Tuutorina pääset tututustumaan fukseihin, auttamaan heitä yliopisto-opintoihin siirtymisessä ja kokemaan fuksivuoden tuutorin näkökulmasta!

Haku tuutoriksi ja kummiksi lukuvuodelle 2023-2024 aukeaa 2.1.2023 ja jatkuu 5.2.2023 saakka. Haku tapahtuu tällä hakulomakkeella. Voit samalla hakulomakkeella hakea suomenkielisten ja/tai kansainvälisten tutkinto-ohjelmien uusien opiskelijoiden tuutoriksi tai vaihto-opiskelijoiden kummiopiskelijaksi syksylle 2023 ja/tai keväälle 2024.

Hyvä tuutori/kummi on vastuuntuntoinen ja tunnollinen, edennyt omissa opinnoissaan ja ennen kaikkea innostunut ja motivoitunut toimimaan uusien opiskelijoiden apuna alkusyksyn ajan.

Tuutorin/kummin tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa:

  • tutustuttaa yliopistoon ja yliopisto-opiskelun käytäntöihin, sekä muihin opiskelijoihin,
  • perehdyttää omaan tutkinto-ohjelmaan yleisellä tasolla,
  • kertoa opiskelua tukevista palveluista,
  • perehdyttää opiskelijaelämään ja vapaa-ajan toimintaan,
  • perehdyttää yliopistoyhteisöön ja opiskelijan vaikutusmahdollisuuksiin,
  • ohjata tutkinto-ohjelmassa tarvittaviin keskeisiin opiskelutaitoihin, opiskelun- ja ajankäytön suunnitteluun,
  • ohjata uutta opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta.

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa ohjaus- tai tuutorikokemusta, tärkeintä on, että olet sitoutunut, motivoitunut ja valmis kasvamaan tuutorin rooliin. Tuutorit koulutetaan kevään ja syksyn aikana ja onkin tärkeää, että pääset osallistumaan koulutuksiin.

Tuutoreille ja kummeille maksetaan palkkio, joka on 14,10€/ohjaustunti. Ohjaustunteja tyypillisesti syksyn aikana kertyy 10-15h. Tuutorit ja kummit tekevät itse oman ohjaussuunnitelman ja suunnittelevat tuutoroinnin aikataulun, joten voit hyvin aikatauluttaa tuutoroinnin omien opintojesi oheen. Palkan lisäksi voit saada tiedekunnasta riippuen opintopisteitä ja/tai työtodistuksen.

Tuutoreille ja kummeille järjestetään myös vapaaehtoista vertaistoimintaa, jossa pääset tutustumaan muihin opiskelijoihin poikkitieteellisesti ja jakamaan kokemuksia muiden kanssa. Näihin kuuluvat esimerkiksi syksyllä kuukausittaiset tuutoreiden aamupalat!

Haku, lisätietoa ja koulutusten päivämäärät: https://www.oulu.fi/fi/ryhdy-uusien-opiskelijoiden-tuutoriksi-lukuvuodelle-2023-2024.

Kysymykset tarvittaessa: opiskeluntuki@oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 4.1.2023