Pk-yritysten omistajanvaihdostiedosta kokoomateos

Kokoomateos "Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiö" julkaistaan valtakunnallisen omistajanvaihdosviikon yhteydessä keskiviikkona 2.11.2022 Omistajanvaihdoskonferenssissa Naantalissa. Oulun yliopiston VALO-hanke on mukana konferenssissa pohtimassa kysymystä: Miten sähköisiä ov-palveluita hyödynnetään tulevaisuudessa? Fasilitoijina ovat Oulun yliopistosta Laura Veikkola ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä Paula Pihlajamaa.
nainen istuu läppärin ääressä ja ojentaa kättä

Tulevan kolmen vuoden aikana yli 55-vuotiaista yrittäjistä 55 % aikoo luopua päävastuusta yrityksessään, joka toteutuessaan tarkoittaisi yli 7 000 omistajanvaihdosta pelkästään yrittäjän ikääntymisestä johtuen. Koska suurin osa yrityskannastamme on mikroyrityksiä, myös suurin osa omistajanvaihdoksista tapahtuu mikro- ja pk-yrityksissä. Suurten yritysten yrityskaupoista on paljon kansainvälistä tutkimusta, mutta pienempien yritysten omistajanvaihdoksista tietoa on vähemmän.

Suomi on profiloitunut positiivisesti eurooppalaisessa kontekstissa pk-yritysten omistajanvaihdosten edistäjänä ja siinä, että omistajanvaihdosten ekosysteemin kehittäminen pyrkii nojaamaan tutkittuun tietoon ja osaamiseen. Vuodesta 2017 Omistajanvaihdosfoorumi on koordinoinut valtakunnallista edistämistyötä.

”Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiötä käsittelevä kokoomateos tarjoaa laajan läpileikkauksen tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden omistajanvaihdostietämyksestä. Tavoitteena on kiteyttää ja tehdä näkyväksi tutkittu tieto ja käytännön asiantuntemus pk-yritysten omistajanvaihdoksista ja niiden tilannekuvasta sekä edistämisestä Suomessa,” kertoo Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Anmari Viljamaa, toinen teoksen toimittajista.

Lähes 400 sivun kokoomateoksessa 24 kirjoittajaa korkeakouluista, yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöistä sekä yksityisistä asiantuntijayrityksistä.

Laura Veikkola, Paula Pihlajamaa ja Kai Hänninen kirjoittivat kokoomateokseen artikkelin otsikolla Hyppy tuntemattomaan – omistajanvaihdoksen jälkeinen aika uusien yrittäjien kokemana. Haastatellut neljä pienyrittäjää kuvasivat omistajanvaihdosta ja yrittäjyyttä ”hypyksi tuntemattomaan”. Hyppy tuntemattomaan sisältää ajatuksen epävarmuudesta ja riskistä tulevien tapahtumien suhteen, ei vähiten epäilyt omasta osaamisesta yrittäjänä ja tehdyistä valinnoista. Erityisen tärkeäksi koettiin, että henkilökohtainen haave yrittäjyydestä toteutui.

Kaikissa tämän tutkimuksen tapauksissa haasteet oli onnistuttu ylittämään, mistä seurasi kasvua ja oppimista.

Teoksen tuottamiseen osallistui 24 kirjoittajaa, jotka ovat toimineet pitkään teeman parissa. Artikkeleita ovat tuottaneet mm. eri korkeakoulujen, Finnveran, Suomen Yrittäjien, EK:n ja Perheyritysten liiton asiantuntijat sekä yritysvälittäjät. Kirjan 23 artikkelia on jaettu neljän teeman alle: (1) Suomalainen omistajanvaihdosekosysteemi, (2) Kohti omistajanvaihdosta, (3) Omistajanvaihdoksen toteuttaminen ja (4) Omistajanvaihdoksen vaikutukset. Artikkelit käsittelevät mm. tilitoimistojen roolia pienten yritysten omistajanvaihdoksissa, earn out -menettelyn etuja ja haittoja, yrityksen arvonmääritystä, omistajastrategian merkitystä sukupolvenvaihdoksessa, ostamalla yrittäjäksi ryhtymistä, yrityksestä luopujan hyppyä tuntemat-tomaan sekä perheyritysten lasten sukupolvenvaihdosaikomuksia.

Teoksen toimittivat KTT Anmari Viljamaa ja KTT, dosentti Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK). Pk-yritysten omistajanvaihdokset on Seinäjoen ammattikorkeakoulun vahvuusala ja pitkäaikainen tutkimuskohde.

”Teoksen julkaisu on osa Suomessa ensimmäistä kertaa toteutettavaa Omistajanvaihdosviikkoa. Teos kokoaa kattavasti omistajanvaihdostietämyksen yksiin kansiin ja tarjoaa varmasti paljon hyödyllisiä näkökulmia niin luopuville yrittäjille ja potentiaalisille jatkajille kuin yrittäjyyden edistäjille ja yhteiskunnan päättäjille”, toteaa Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen EK:sta.

Teos on ladattavissa Omistajanvaihdosfoorumin sivuilta:
https://ov-foorumi.fi/info/tutkimukset/

Lisätietoja:

Projektitutkija, Laura Veikkola, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, p. 050 479 2687 laura.veikkola@oulu.fi

Tutkijayliopettaja, KTT Anmari Viljamaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, p. 040 830 2397,
anmari.viljamaa@seamk.fi

Kuva: Yan Krukov

Viimeksi päivitetty: 15.12.2022