Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Oulun yliopisto yhteistyöhön 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on aloittanut yhteistyön Oulun yliopiston JOY:n eli Jatkuvan oppimisen yliopiston kanssa. Tavoitteena on löytää konkreettisia toimia, joilla tehdään yliopiston tarjontaa näkyväksi yrittäjien keskuudessa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on aloittanut yhteistyön Oulun yliopiston JOY:n eli Jatkuvan oppimisen yliopiston kanssa. Tavoitteena on löytää konkreettisia toimia, joilla tehdään yliopiston tarjontaa näkyväksi yrittäjien keskuudessa.

”Yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö on kaikin puolin erittäin tavoiteltavaa ja tuottaa hyviä tuloksia monella eri tavalla tarkasteltuna”, toteaa Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maaninen.

Tuoreen pienten ja keskisuurten yritysten kyselyn mukaan 17 prosenttia kyselyyn vastanneista pohjoispohjalaisesta yrityksistä tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa ja 31 prosenttia ammatillisten oppilaitosten kanssa.

”Tärkeimmät yhteistyön muodot olivat opinnäytetyöt, innovaatioiden kehittäminen ja opiskelijoiden rekrytointi. Korkeakoulujen ja yritysten välisessä yhteistyössä on kuitenkin paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen. Hänen mukaansa alueen yrityksillä on pidemmät perinteet yhteistyöstä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Nyt yhteistyötä halutaan tiivistää Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Jatkuva oppiminen on koulutusta ja osaamisen kehittämistä työelämätarpeisiin. Lue, kuinka yliopisto-osaaminen leviää Pohjois-Suomeen yritysten ja organisaatioiden vahvuuksiksi niiden henkilöstön kouluttautuessa.

Joy – Jatkuvan oppimisen yliopisto tuottaa räätälöityjä koulutusratkaisuja yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Korkeakouluyhteistyöstä kertovat tiedot käyvät ilmi tuoreesta pk-yritysbarometrista, jonka teettivät Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera. Pk-yritysbarometriin vastasi 222 yrittäjää Pohjois-Pohjanmaalla. Se on alueellisesti ja toimialarakenteeltaan Suomen kattavin, lue lisää elinkeinoelämän kyselystä.

Viimeksi päivitetty: 13.4.2021