Pohjois-Suomen metalli- ja konepajayritysten yhteisö tavoittelee verkostoitumista eurooppalaiseen yhteistyöhön

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmälle sekä Oulun ammattikorkeakoululle yhteensä 240 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Pohjois-Suomen metalli- ja konepajayritysten sekä alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteisön verkostoimiseksi entistä tiiviimmin eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Tuotanto 27 -hankkeen tavoitteena on kehittää ja laajentaa Pohjois-Suomen valmistavaa teollisuutta sekä sitä tukevien TKI -toimijoiden toimintaa tiivistämällä niiden kumppanuuksia ja yhteyksiä kansallisiin ja etenkin eurooppalaisiin aloitteisiin, ohjelmiin ja TKI-verkostoihin. Tarkoitus on edistää tulevan Horisontti Eurooppa 2021-2017 -ohjelman sekä ja muiden kansainvälisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämistä.

Hankkeessa toimitaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton ”Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa” hankkeen kanssa. Sen puitteissa järjestetään maakunnan toimijoille mm. yhteisiä teemapäiviä ja webinaareja, joissa tiedotetaan ja järjestetään työpajoja sopivista rahoitushauista. Maakunnan kansainvälisessä hanketoiminnassa mukana olevista toimijoista kootaan yhteinen säännöllisesti kokoontuva ryhmä.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 31.12.2022 ja se toteutetaan yhteishankkeena varmistaen näin mahdollisimman hyvä alueellinen vaikuttavuus sekä alueen yrityksiin ja että näitä palvelevaan TKI -yhteisöön hyödyntämällä molempien kumppaneiden olemassa olevia yritysverkostoa ja olemassa olevia kansainvälisiä verkostoja. Hanketta ovat rahoittamassa Pohjois-Pohjanmaan liiton lisäksi Nivalan kaupunki, Nivala Haapajärven seutu Nihak ry sekä Nivalan Teollisuuskylä Oy.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2020