Pohjoisen luonnontuotteille kilpailukykyä aitouden varmistamisella

Pohjoisissa metsissä kasvaa lukematon määrä luonnontuotteita, kuten marjoja, yrttejä ja muita kasveja, joista voidaan valmistaa muun muassa terveyttä edistäviä ravintoaineita ja biokosmetiikkaa. Pohjoisen ja Baltian maiden kasviraaka-aineita arvostetaan maailmalla erityisesti niiden puhtauden ja laadun vuoksi.
Punaisia puolukoita

NovelBaltic-hankkeen tavoitteena on ollut Itämeren alueen luonnontuotteiden markkina-arvon ja kilpailukyvyn kasvattaminen kehittämällä aitouden ja laadun todentamismenetelmiä, joilla yritykset voivat todentaa tuotteidensa laadun ja edelleen hyödyntää sitä markkinoinnissa. Kohderyhminä hankkeessa olivat pienet ja keskisuuret yritykset, maanviljelijät, metsänomistajat, viljelijät ja liiketoimintaa harjoittavat välittäjät

Erityisesti marjojen ja niistä valmistettujen tuotteiden aitouden ja laadun todentamiseksi kehitettiin ja optimoitiin useita eri menetelmiä. Esimerkiksi Oulun yliopisto on kehittänyt marjatuotteille DNA:n tunnistukseen perustuvaa menetelmää, jolla voidaan todentaa tuotteen aitous ja mahdolliset väärennökset.

Lisäksi projektikumppanit eri maista tekivät yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa ja määrittivät tuotteiden laatua optimoiduilla kemiallisilla menetelmillä. Analyyseissä selvitettiin muun muassa kokonaisfenolipitoisuutta ja antioksidanttikapasiteettia, jotka kertovat tuotteen mahdollisista terveysvaikutuksista. Pohjoisissa kasviraaka-aineissa nämä pitoisuudet ovat yleensä suhteellisen korkeat.

Jotta tutkimustieto ja menetelmät saataisiin valjastettua luonnontuotealan yrittäjien käytettäväksi, projektissa kehitettiin digitaalinen alusta, josta yritykset voivat hakea tietoa ja analyysipalveluita tarjoavia laboratorioita. Ideana on, että tällä alustalla voisivat tulevaisuudessa myös projektin ulkopuoliset tutkimuslaitokset ja yritykset tarjota palveluitaan.

Yksi hankkeen tavoitteista oli selvittää tuotteiden kysyntää ja markkinointimahdollisuuksia Aasiassa. Lisääntynyt vienti valituille Kiinan ja Aasian markkinoille mahdollistaisi Itämeren alueen yritysten liiketoiminnan kasvattamisen kansainvälisesti. Projektin tiimoilta on järjestetty useita webinaareja, joissa on käyty läpi muun muassa Kiinan markkinoille siirtymisen haasteita. Lisäksi kerättiin laajasti dataa nykyisestä markkinatilanteesta ja koottiin yleisen tason ohjeistus Kiinan ja Aasian markkinoille siirtymiseen.

Projektissa myös selvitettiin kasvien teollisen jalostustoiminnan kannattavuutta. Aalto-yliopistossa tutkittiin kokeellisesti eteeristen öljyjen uuttamistekniikoita eri kasvilajeista ja laskettiin valitulla menetelmällä tarvittavia tuotantovolyymeja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

Oulun yliopiston johtama kolmevuotinen NovelBaltic-hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen, Norjan, Latvian, Liettuan ja Viron sekä Kiinan yritys- ja tutkimuskumppanien kanssa.

Hankkeen rahoitti Euroopan aluekehitysrahaston EU:n Itämeriohjelma (Interreg Baltic Sea Region). Ohjelma tukee rajat ylittävää valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä. NovelBaltic-hanke (2019–2021) on osa tätä Itämeriohjelmaa.

Hankkeessa kehitetty digitaalinen alusta tiedon ja palvelujen hakemiseen

NovelBaltic-hankkeen verkkosivut

Viimeksi päivitetty: 2.7.2021