Potilasopas vähensi alaselkäkipupotilaiden tarpeetonta kuvantamista ja sairauspoissaoloja

Alaselkäkivun hoito ei läheskään aina perustu tutkimusnäyttöön ja esimerkiksi kuvantamistutkimuksia tehdään yhä liikaa. Tutkija Anna Sofia Simula arvioi Oulun yliopistossa tekemässään tutkimuksessa uuden potilasoppaan vaikuttavuutta alaselkäkipupotilaiden hoidossa.

Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 400 alaselkäkivusta kärsivää potilasta kahdeksassa terveydenhuollon yksikössä. Tutkimusta varten yksiköt satunnaistettiin joko tutkimus- tai vertailuryhmään.

Potilasoppaan käyttö vähensi huomattavasti sekä kuvantamistutkimuksia että sairauspoissaoloja. Vuoden seuranta-aikana alaselän kuvantamistutkimuksia tehtiin tutkimusryhmässä 18 %:lle ja vertailuryhmässä 30 %:lle potilaista. Keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä oli tutkimusryhmässä noin viikko ja vertailuryhmässä peräti kolme viikkoa. Potilaiden fyysisessä toimintakyvyssä ei ollut merkittäviä eroja ryhmien välillä.

Vaikuttavuustutkimuksen tulokset on julkaistu BMC Family Practice -tiedelehdessä.

”Uusi potilasopas on edullinen ja tehokas tapa vähentää tarpeetonta kuvantamista sekä selkäkivusta johtuvia sairauspoissaoloja. Tulokset olivat linjassa oppaan soveltuvuustutkimuksen kanssa, jossa todettiin sen helpottavan ammattilaisia näyttöön perustuvan hoidon toteuttamisessa. Myös potilaat kokivat oppaasta olevan apua selkävaivansa ymmärtämiseen, ja he rohkaistuivat liikkumaan. Tutkimuksen toteuttaminen normaalissa terveydenhuollon toimintaympäristössä helpottaa sen sovellettavuutta käytäntöön. Laajamittainen potilasoppaan käyttöönotto perusterveydenhuollossa saattaakin auttaa vähentämään alaselkäkipuun liittyviä kuvantamistutkimuksia ja sairauspoissaoloja laajasti Suomessa ja kansainvälisesti”, Simula kommentoi.

Alun perin australialaisten tutkijoiden Macquarien yliopistossa laatiman potilasoppaan tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa alaselkäkivun hoitoa. Opas sisältää oikeaa tietoa, muistuttaa ammattilaisia suositusten mukaisesta hoidosta, auttaa kliinisessä päätöksenteossa sekä tukee ammattilaisen ja potilaan välistä vuorovaikutusta. Opas on suomennettu, ja sen soveltuvuutta käytäntöön on selvitetty yhteistyössä ammattilaisten ja potilaiden kanssa Simulan aiemmassa tutkimuksessa.

Tutkijoiden tavoitteena on tuoda sähköinen versio potilasoppaasta kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten saataville jo tämän vuoden aikana.

Tutkimusjulkaisu: Simula, A.S., Jenkins, H.J., Hancock, M.J. et al. Patient education booklet to support evidence-based low back pain care in primary care – a cluster randomized controlled trial. BMC Fam Pract 22, 178 (2021). https://doi.org/10.1186/s12875-021-01529-2

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023