Professori ehdottaa mikroyrityksille omaa vientiohjelmaa

Oulun yliopiston professori Matti Muhos esittää mikroyritysten vientiohjelmaa perustettavaksi Business Finlandiin nopeuttamaan mikroyritysten konkreettisia vientiponnisteluja. Muhos teki ehdotuksensa kommentoidessaan julkistettua kansallista yrittäjyysstrategiaa työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä tilaisuudessa.
Johtaja, professori Matti Muhos

Professori Matti Muhos johtaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttia, joka vastaa mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tehtävästä Suomessa. Kommentoidessaan tänään kansallista yrittäjyysstrategiaa Muhos piti pienten yritysten tilannetta haastavana kahdesta näkökulmasta.

”Mikroyritysten vienti ulkomaille on Suomessa erittäin alhaisella tasolla verrattuna muihin pieniin kehittyneisiin talouksiin. Vienti suhteessa yritysten kokonaisvientiin ja väkilukuun on tässä vertailuryhmässä viimeisten joukossa. Kestävän kasvun näkökulmasta tämä on hälyttävä tieto. Aktiivista mikroyritysten vienti on aivan lähinaapurissa Virossa Ruotsissa ja Norjassa sekä keskemmällä Eurooppaa Hollannissa ja Sveitsissä. Mikroyritysten suora vienti lisää dynaamisuutta yrityskenttään ja on kestävän kasvun edellytys.

Muhos pitää lisäksi uusien yritysten perustamisaktiivisuutta Suomessa erittäin alhaisena.

”Muissa Pohjoismaissa perustamisaktiivisuus on noin kaksinkertainen ja Virossa yli nelinkertainen. Samalla suuri joukko kannattavia yrityksiä ei löydä jatkajaa. Esimerkkejä yritysten perustamisaktiivisuutta lisäävistä tekijöistä, prosesseista ja parhaista käytännöistä voidaan etsiä muista Euroopan pienistä kehittyneistä talouksista, joissa uusien yritysten perustamisaktiivisuus on korkea (Viro, Luxemburg, Tanska, Norja, Latvia ja Ruotsi). Yritysten määrän lisääminen on jatkuvan uudistumisen edellytys.”

”Tarvetta mikroyrittäjyyden professuurille”

Matti Muhoksen mielestä yrittäjyysstrategian tiekartan vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvitaan luotettava yrittäjyyden tilannekuva.

”Tietoon perustuva päätöksenteko on kestävän toiminnan lähtökohta. Näiden kapeikkojen avartamiseksi tarvitaan maa- ja aluetason vertailevaa tutkimusta. Jatkossa on tärkeää seurata yrittäjyyden tilannekuvan kehitystä reaaliajassa. Nyt kun strategia konkretisoidaan tiekartaksi, siihen olisi mahdollista lisätä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama mikroyrittäjyyden professuuri, jonka kotipaikka voisi olla Oulun yliopisto, Muhos ehdotti.

Viimeksi päivitetty: 13.4.2021