Professori Helka-Liisa Hentilä korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arviointiryhmän puheenjohtajaksi

Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnin suunnittelu- ja arviointiryhmän puheenjohtajaksi on nimetty arkkitehtuurin yksikön professori Helka-Liisa Hentilä.

"Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuosien 2022–2023 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kansallisen arvioinnin, jonka tarkoituksena on arvioida opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 3) ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 1) vaikutuksia ja vaikuttavuutta."

Lisää tietoa aiheesta Karvin uutisesta.

Viimeksi päivitetty: 18.2.2022