Professori Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinto poronhoidon tutkimukselle

Professori Pentti Kaiteran rahaston 20 000 euron suuruinen tunnustuspalkinto on myönnetty dosentti Anna-Kaisa Salmen työryhmälle Domestication in Action. Salmen vetämä hanke selvittää, miten poronhoito on muuttunut viimeisen tuhannen vuoden aikana.
Dosentti Anna-Kaisa Salmen työryhmä Domestication in Action.

Oulun yliopiston johtamassa Domestication in Action – Tracing Archaeological Markers of Human-Animal Interaction -hankkeessa käytetään arkeologista aineistoa Suomen lisäksi myös Ruotsista ja Norjasta. Poronhoidon menetelmät ovat vuosisatojen saatossa muuttuneet jatkuvasti, ja poronhoito on nykyäänkin tärkeä elinkeino Pohjois-Suomessa. Poromatkailun suosio kasvaa yhä ja se tuo Lappiin matkailijoita ympäri maailmaa.

Porot ovat näkyvä osa pohjoista maisemaa ja moni poronhoitaja kokee vaalivansa vanhoja perinteitä. Poronhoito on siten merkittävä osa pohjoista identiteettiä ja taloudellista hyvinvointia, minkä vuoksi siitä tarvitaan lisää tietoa.

Salmen vetämä hanke yhdistää useita tieteenaloja ja esittää uusia kysymyksiä. Tutkimuksessa syntyvää tietoa ja menetelmiä voi jatkossa käyttää muidenkin eläinten kesyttämisen historian tutkimiseen.

Professori Pentti Kaiteran rahaston hallitus oli vaikuttunut tutkimuksen korkeatasoisuudesta.

“Olemme iloisia voidessamme kannustaa tätä kansainvälisestikin tunnustettua ja huomattavaa tutkimusprojektia, joka koskee Pohjois-Suomea ja Lappia, ja hyödyttää erityisesti Lapin elinkeinoelämää ja matkailua. Etenkin arvostamme projektin pyrkimystä yhdistää tieteen eri aloja uudella tavalla”, hallituksen puheenjohtaja Katri Ervamaa sanoo.

“Olemme todella otettuja Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinnosta ja iloitsemme siitä koko hankeporukalla. Tulevaisuudessa aiomme kertoa tutkimuksemme tuloksista pohjoissuomalaisille ja tarjota hyödyllistä tietoa erityisesti poronhoitajille itselleen”, dosentti Anna-Kaisa Salmi sanoo.

Vuoden 2020 tunnustuspalkinto myönnetään koronapandemian vuoksi vasta tänä vuonna. Palkinto jaetaan nyt 19. kerran. Professori Pentti Kaiteran rahaston hallituksen edustajat luovuttavat palkinnon syksyllä Yliopistogaalassa dosentti Anna-Kaisa Salmelle.

Professori Pentti Kaiteran rahasto on toiminut Oulun yliopiston yhteydessä vuodesta 1988 alkaen. Rahaston tarkoituksena on Pohjois-Suomen henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen. Rahasto jakaa 20 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon kahden vuoden välein. Palkinnonsaaja voi olla yksilö tai yhteisö, joka omalla työllään edistää Pohjois-Suomen henkistä ja taloudellista hyvinvointia tai Oulun yliopiston tarkoitusperiä vastaavaa tutkimustyötä. Vuoteen 2021 mennessä rahasto on jakanut yhteensä 19 tunnustuspalkintoa.

Tunnustuspalkinnon lisäksi rahasto tukee muita hankkeita, jotka edistävät Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta tai Oulun yliopiston tarkoitusperiä. Rahasto on muistomerkki Oulun yliopiston ensimmäiselle rehtorille Pentti Kaiteralle, jonka panos yliopiston syntymisessä ja toiminnan käynnistämisessä oli ratkaiseva.

Palkinto on myönnetty aikaisemmin muun muassa Polar Bear Pitching ry:lle, 6G-tutkimusta Oulun yliopistossa vetävällä professori Matti Latva-aholle sekä luontokuvaaja Jari Peltomäelle.

Aiemmat palkinnonsaajat

Pentti Kaiteran rahasto

Kuva: Anna-Kaisa Salmen (keskellä) vetämä Domestication in Action -työryhmä. Kuvassa Salmen lisäksi työryhmän jäsenet Emily Hull (vas.), Matti Heino, Maxime Pelletier ja Mathilde van den Berg.(kuva: Antti J. Leinonen).

Viimeksi päivitetty: 20.5.2021