PROFILAATIO 7 -tutkimusohjelmat esittäytyivät Agorassa

Alkuvuodesta Oulun yliopistossa käynnistyi kolme Suomen Akatemian PROFI7-ohjelman tutkimusohjelmaa: vetytalous ilmastonmuutoksen ratkaisuna (H2FUTURE), ihmisen vahvuudet digitalisoituvassa maailmassa (Hybrid Intelligence) sekä globaali muutos ja arktisen ympäristön ja ihmisen kestävät suhteet (FRONT). Tutkimusohjelmat esittäytyivät 21.3. Linnanmaan kampuksen Agorassa järjestetyssä avaustapahtumassa. Tilaisuudessa kuultiin myös Oulun yliopiston vararehtori Taina Pihlajaniemen terveiset ja käytiin paneelikeskustelu siitä, millaisia mahdollisuuksia ohjelmat tarjoavat Oulun yliopiston tiedeyhteisölle.
A photo of the PROFI7 launching event at the University of Oulu.

Uudet tutkimusohjelmat vahvistavat jo olemassa olevia yliopiston profiilialoja ja linkittävät niitä uusiin monitieteisiin aiheisiin. Uusiin kokonaisuuksiin on parhaillaan avoinna 12 uutta tutkijapaikkaa, ja rekrytointeja on tulossa myös lisää.

Tilaisuuden aluksi vararehtori Taina Pihlajaniemi kiitti videotervehdyksen välityksellä valmisteluun osallistuneita ahkerasta työstä PROFI7-hakemuksen parissa. Oulun yliopiston menestyksekäs hakemus toi 12 miljoonan euron rahoituksen ja sijoittui ulkoisessa kansainvälisessä arvioinnissa kolmanneksi kaikista yliopistoista. Yliopiston oman 100 % vastinrahoituksen ansiosta ohjelman kokonaisrahoitus on 24 miljoonaa euroa.

Tutkimusohjelmien johtajat esittelivät vuorollaan ohjelmansa ja valottivat niitä globaaleja haasteita, joihin tutkimuksella pyritään vastaamaan. Ensimmäisenä lavalle nousi H2FUTURE – Hydrogen Future as a Climate Change Solution -tutkimusohjelman johtaja professori Marko Huttula. H2FUTURE pyrkii tarjoamaan ratkaisuja lisääntyvien energiatarpeiden, energian varastoinnin ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen haasteisiin. Tutkimuksen keskiössä ovat energiatehokas vetytuotanto sekä vedyn kuljetukseen ja varastointiin soveltuva teräs.

HI – Hybrid Intelligence: Human-AI co-evolution and learning in multirealities -tutkimusohjelman esitteli professori Sanna Järvelä. Perinteisesti tekoäly on suunniteltu suorittamaan itsenäisesti ihmisälyä vaativia tehtäviä, mutta HI pyrkii yhdistämään ihmisen ja tekoälyn vahvuudet hybridiälykkyydeksi korostamalla keskinäistä ymmärrystä ja oppimista. Tutkimusohjelma pyrkii vastaamaan alati lisääntyvän tekoälyteknologian, globaalien väestömuutosten ja kriisien, ikääntymisen ja terveydenhuollon sekä tulevaisuuden työelämän asettamiin haasteisiin.

Ennen paneelikeskustelua kuultiin vielä FRONT – Frontiers of Arctic and Global Resilience -tutkimusohjelmasta professori Jarkko Saariselta. FRONT etsii ratkaisuja globaaleihin kestävyyshaasteisiin ja tarjoaa tutkimustietoa väistämättömiin muutoksiin sopeutumisen tueksi. Tutkimusohjelma pyrkii lisäämään ymmärrystä systeemisistä muutoksista, jotka ovat tarpeellisia resilienssin kasvattamiseksi.

Tilaisuuden lopuksi tutkimusohjelmien varajohtajat professori Elina Lehtomäki (FRONT), akatemiaprofessori Guoying Zhao (HI) ja professori Timo Fabritius (H2FUTURE) osallistuivat paneelikeskusteluun ja vastasivat yleisön kysymyksiin. Vilkkaassa keskustelussa pohdiskeltiin monitieteisen yhteistyön hyötyjä ja haasteita, tutkimusohjelmien keskeisimpiä tavoitteita sekä tutkimuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kaikki panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että uudet tutkimusohjelmat tulevat tarjoamaan uusia näkökulmia, osaamista ja resursseja tulevaisuuden haasteiden ratkomiseen.

Haluatko mukaan ja pysyä ajan tasalla? Lue lisää ja liity tutkimusohjelmien sähköpostilistoille ohjelmien verkkosivuilla:

H2FUTURE verkkosivut

HI verkkosivut

FRONT verkkosivut

Tutkimusohjelmien johtajat:

H2FUTURE

Professori Marko Huttula

050 3502942, marko.huttula@oulu.fi

HI

Professori Sanna Järvelä

040 5777164, sanna.jarvela@oulu.fi

FRONT

Professori Jarkko Saarinen

040 4840777, jarkko.saarinen@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 24.3.2023