Prosessitekniikkaa bio- ja kiertotalouteen - uusi koulutuskokonaisuus

ProsBKT – Prosessitekniikka bio- ja kiertotaloudessa -hanke kehittää ja pilotoi uutta prosessitekniikan täydennyskoulutusta, joka ottaa huomioon bio- ja kiertotalousalan tarpeet. Koulutuksella tuetaan alan henkilöstön osaamista ja jatkuvan oppimisen mallia muuttuvissa toimintaympäristöissä.
ProsBKT-hankkeen tunnuskuva, näkymä laboratorioon

Syksyllä 2022 alkavassa pilottikoulutuksessa annetaan kokonaisvaltainen katsaus biotalouteen liiketoiminnan ja prosessitekniikan näkökulmasta. Syksyn opintokokonaisuudet ovat

  • Biotalouden kehittäminen kiertotalouden keinoin 20 op
  • Bioprosessitekniikka kiertotalouden työvälineenä 15 op
  • Prosessitekniikka bio- ja kiertotaloudessa 10 op

Opintoihin osallistuminen on ilmaista. Koulutukset sopivat mm. työn ohessa tehtäviksi.

Hankkeessa suunnitellaan myös oppimis- ja tki-ympäristö Oulun korkeakoulujen bio- ja kiertotalouden koulutuskokonaisuuden sekä alan yritysten kehittämisen tueksi.

ProsBKT-hanke

  • toteutusaika: 01.05.2020–30.04.2023
  • koordinaattori: Oulun ammattikorkeakoulu
  • osatoteuttaja: Oulun yliopisto
  • rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  • hankkeen nettisivut täällä

Viimeksi päivitetty: 9.8.2022