Rahoitusta alueiden kilpailukykyä edistävälle eurooppalaiselle hankkeelle

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on mukana Interreg Europe -ohjelman rahoittamassa projektissa, jonka avulla tuotetaan eurooppalaisten rakennemuutosalueiden yritysten kilpailukykyä tukevia uusia ratkaisuja. Suomessa kohdealueeksi on valittu Pyhäjärvi. Pyhäsalmen kaivoksen lopettaminen Pyhäjärvellä on merkittävä haaste alueen mikro- ja pk-yritysten toiminnalle, ja siksi hankkeessa etsitään yritystoimintaa ja työllisyyttä tukevia ratkaisuja.

Kansainvälinen yhdeksän alueen yhteishanke FOUNDATION (Building Regional Resilience to Industrial Structural Changes) pyrkii vahvistamaan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä rakennemuutosalueilla kehittämällä aluepolitiikan välineitä ja alueellista selviytymiskyvykkyyttä eli resilienssiä. Projektia koordinoi Cork Institute of Technology Irlannista ja mukana on vahva kumppaniverkosto kahdeksasta Euroopan maasta. Suomen lisäksi hankekumppaneita on mukana Iso-Britanniasta, Liettuasta, Puolasta, Unkarista, Italiasta, Espanjasta ja Itävallasta. Nelivuotinen projekti alkaa 1.8.2019. Projektin kokonaisbudjetti on 1,86 M€.

Oulun yliopisto toimii yhdessä ja Pohjois-Pohjanmaan liiton valtuutuksella kehittäen rakennerahasto-ohjelmia huomioimaan pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet, ja näin vahvistamaan yritysten kilpailukykyä alueellisista vahvuuksista lähtien. Yhteistyössä alueen yritysten ja alueen yritysrajapinnan toimijoiden kanssa vaihdetaan kokemuksia erityyppisistä rakennemuutosalueille soveltuvista ratkaisuista muiden hankkeessa olevien eurooppalaisten verrokkialueiden kanssa. Toimenpiteet kohdistuvat mukana oleville, perifeerisille alueille, joilla on tapahtumassa merkittävä ennakoitu rakennemuutos. Tavoitteena on estää rakennemuutoksen kielteisiä vaikutuksia ja vahvistaa myönteistä kehitystä.

Interreg Europe -ohjelmalla tuetaan viranomaisten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen vaikuttavuuden tehostamisessa. Ohjelma tarjoaa Euroopan mittakaavassa yhteistyömahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä aluekehityksen ja julkisten politiikkaohjelmien toimivuudesta. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaisten alueiden omalle strategiselle kehittämistyölle ja eri alueille sopiville ratkaisuille.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja, dosentti Ossi Kotavaara, Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun yliopisto, ossi.kotavaara@oulu.fi, +358 294 48 7852

Tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi, Kerttu Saalasti Instituutti, katariina.ala-rami@oulu.fi, +358-50-3509471

Johtaja, professori Matti Muhos, Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun yliopisto, matti.muhos@oulu.fi, +358 400407590

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021