Raksilan tontin suunnittelu yhteistyössä etenee

Oulun yliopisto, Osuuskauppa Arina ja Kesko jatkavat Raksilan tontin tulevan maankäytön suunnittelua yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Yliopiston, Arinan ja Keskon tavoitteena on, että rakentaminen voidaan toteuttaa erillisinä hankkeina ja kaupat voidaan rakentaa tarvittaessa kampusta nopeammin. Rakentaminen tontilla voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2023 ja kaupat voisivat olla valmiita vuonna 2025. Keskustakampus otettaisiin käyttöön aikaisintaan vuonna 2028.

Raksilassa on käynnissä myös muita merkittäviä maankäytön hankkeita. Näitä ovat asemakeskuksen kaavamuutos, tapahtuma- ja elämysareenan selvitys ja Raksilan urheilualueen kehittäminen. Oulun kaupunki on asettanut Raksilan suunnittelutyössä tavoitteeksi tehokkaan maankäytön sekä laadukkaan urbaanin kaupunkiympäristön ja kaupunkikuvan. Kaupunki on edellyttänyt, että toiminnot sovitetaan rakennettuun ympäristöön, alueen maankäytön hankkeisiin sekä liikenneverkkoon.

Keväällä 2021 julkaistussa Raksilan tontin suunnitteluvarausselvityksessä todettiin, että yliopistokampus ja kaupalliset palvelut mahtuvat Raksilan tontille ja niiden liikenne voidaan järjestää nykyisten katujen kautta. Selvityksessä todettiin myös, että aluetta voidaan kehittää kaupungin keskustavision tavoitteiden ja yleiskaavan mukaisesti.

”Raksilan alueen kehittäminen ja rakentaminen laajentaa ja monipuolistaa ruutukaavakeskustaa radan itäpuolelle. Tämä tukee keskustavision 2040 tavoitteita. Toivottavaa olisi, että Raksilan alueen kehittämisessä saavutettaisiin yhteinen näkemys”, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala toteaa.”Raksilan kaupan palvelut ovat tärkeä osa alueetta nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme tehdä parhaamme löytääksemme kokonaisratkaisun koko Raksilan ja asemakeskuksen alueelle, jotta kehitystyö voitaisiin aloittaa pikaisesti. On hienoa, että yhteistyö osapuolten välillä on ollut tavoitteellista, avointa ja rakentavaa”, kiittää Osuuskauppa Arinan toimitusjohtajana vuoden alussa aloittava Reima Loukkola.

”Raksilan K-Citymarketin merkitys Oulun keskusta-alueen suurimpana yksikkönämme on aivan keskeinen K-Ryhmän asiakkaille. Olemme valmiit olemaan mukana alueen jatkosuunnittelussa siten, että voimme tuoda Raksilaan nykyisen K-Citymarketin kokoisen hyvin keskusta-alueelle sopivan uusimman K-Citymarket-konseptin”, Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen jatkaa.

”Yliopiston hankesuunnittelutyössä keskustakampus hahmottui kaupungin ytimeen sijoittuvaksi kohtaamispaikaksi ja yliopistolaisia, sidosryhmiä ja kansalaisia yhdistäväksi tapahtumien keskukseksi. Kampus toisi säästöä yliopiston tilakustannuksiin, mutta olisi samalla merkittävä investointi Oulun yliopiston hiilineutraaliin tulevaisuuteen”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Oulun kaupunginhallitus myönsi 26.10.2020 Oulun yliopistolle, Osuuskauppa Arinalle ja Keskolle Raksilan tonttia koskevan suunnitteluvarauksen, joka on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Kaupunginvaltuusto käsittelee 31.1.2022 pidettävässä kokouksessa esitystä koskien yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelmaa. Kaupunginhallitus tekee tarvittaessa päätöksen suunnitteluvarauksen jatkamisesta.

Sen jälkeen on tarkoitus valmistella yhteistoimintasopimus Oulun kaupungin ja tontin käyttäjien kesken sekä aloittaa kaavoituksen valmistelu. Yhdyskuntalautakunta päättää kaavamuutoksen aloittamisesta ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle yhteistoimintasopimuksen hyväksymisestä. Kaavaehdotusvaiheessa laadittava toteuttamissopimus tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen asemakaavan muuttamista koskevan esityksen etenemistä kaupunginvaltuustoon. Rakennushankkeiden aloittaminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto on asemakaavamuutoksen hyväksynyt ja päätös on saavuttanut lainvoiman.

Viimeksi päivitetty: 22.12.2021