Rekrytoimme: Alueellisen erinomaisuuden ryhmässä avoinna projektitutkijan paikka painoalana liikkuvuusdatan analytiikka

Projektitutkijan tehtävä keskittyy mobiilipaikannetun liikkuvuusdatan analytiikkaan geoinformatiikan ja aluetieteen keinoin. Työkokonaisuudessa kehitetään myös liikkuvuuden data-analytiikan menetelmiä.

The task of the project researcher focuses on the analytics of mobile located mobility data using geoinformatics and regional science methods.

Tutkijan löytämät tulokset raportoidaan tiedeyhteisölle sekä aluekehittäjille, suunnittelijoille ja päätöksen tekijöille yhdessä projektiryhmän kanssa. Työtä tehdään osana Suomen Akatemian rahoittaman Transformative cities -hankkeen monitieteistä yhteisöä. Hanketyöhön kuuluu aktiivinen yhteistyö Oulun yliopistossa, hankekumppaneiden kanssa sekä kotimaisten ja kansainvälisen sidosryhmien kanssa.

Etsimme lahjakasta, motivoitunutta sekä tutkimus- ja kehittämishenkistä tutkimusryhmämme jäsentä. Olet kiinnostunut liikkuvuuden tutkimuksesta, kehittyneistä paikkatietoanalyyseistä ja aluekehityksestä. Työ tukee väitöskirjan valmistelua soveltuvalle tieteenalalle.

Haku kestää 15.1.2023 saakka.

Lisätietoja:
Ossi Kotavaara, tutkimusjohtaja, Oulun yliopiston Kerttu saalasti Instituutin Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä
ossi.kotavaara@oulu.fi, +358 50 573 9124 (tavattavissa 2.1.2023 jälkeen)

Lue lisää työpaikasta.

The results the researcher finds are reported to the scientific community as well as regional developers, planners and decision makers together with the project team. The work is done as part of the multidisciplinary community of the Transformative cities project funded by the Academy of Finland. The project work includes active cooperation at the University of Oulu, with project partners and with domestic and international stakeholders.

We are looking for a member of our research group who is talented, motivated and has a spirit of research and development. You are interested in mobility research, advanced spatial data analysis and regional development. The work supports the preparation of a dissertation for a suitable discipline.

Please, apply by 15th Jan 2023.

More information:
Ossi Kotavaara, tutkimusjohtaja, Oulun yliopiston Kerttu saalasti Instituutin Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä
ossi.kotavaara@oulu.fi, +358 50 573 9124 (available from 2nd January 9-16 EET time)

Read more about the job.

Viimeksi päivitetty: 22.12.2022