REXSAC-tutkimusyhteisöltä video arktisen alueen kestävästä kehityksestä

Arktisella alueella ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti ympäristöön ja yhteisöihin. Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC) -tutkimusympäristön tutkijoiden tavoitteena on tarjota päättäjille tietoa ja näkökulmia, joita tarvitaan kestävyystavoitteita koskevassa päätöksenteossa.
Tunturimaisemassa sinistä taivasta ja pilviä, taustalla lumipeitteisiä tuntureita ja etualalla vihreää tasankoa ja pieni lampi.

Tutkijat ovat julkaisseet Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities -videon, jossa arktisten alueiden kestävyyteen liittyvää monimutkaisuutta tehdään ymmärrettäväksi tutkimuksen valossa.

REXSAC on pohjoismainen huippuyksikkö ja tieteidenvälinen tutkimusympäristö, jonka tavoitteena on tarjota tietoa kestävästä kehityksestä pohjoismaisella arktisella alueella. REXSAC tutkii pitkän aikavälin näkökulmasta, miten suuret mineraalien louhintajärjestelmät ja ilmastonmuutos vaikuttavat arktisen alueen paikallisiin elinkeinoihin ja ympäristöihin.

REXSAC on yksi neljästä pohjoismaisen arktisen tutkimuksen huippuyksiköstä, joita rahoittaa Nordforsk vuosina 2016–2021 Responsible Development of the Arctic: Opportunities and Challenges — Pathways to Action -ohjelmassa. REXSACissa on tutkijoita humanistisista tieteistä sekä luonnon- ja yhteiskuntatieteistä. Oulun yliopistosta mukana on tutkijoita ja väitöstutkijoita kulttuuriantropologiasta, maantieteestä ja historiasta. Videon käsikirjoittamiseen on osallistunut kulttuuriantropologian tutkijatohtori Élise Lépy Oulun yliopistosta.

Katso video YouTubessa.

Viimeksi päivitetty: 21.5.2021