Riitta Keiski jäsenenä COST:n tieteellisessä neuvostossa

Oulun yliopiston lämpö- ja diffuusiotekniikan professori ja teknillisen tiedekunnan dekaani Riitta Keiski on nimetty jäseneksi eurooppalaisen COST-tutkimusrahoitusorganisaation tieteelliseen neuvostoon. European Cooperation in Science and Technology, COST, on merkittävä eurooppalaisen tutkimuksen rahoittaja painottaen erityisesti tutkijoiden välisten verkostojen syntymistä ja toimintaa. Sitä rahoitetaan Euroopan unionin tutkimusohjelmista, kuten Horisontti 2020.

COST:n tieteellinen neuvosto koostuu sen jokaisen jäsenmaan edustajista. Neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja sen jokainen jäsen tutustuu noin kymmeneen rahoitushakemukseen vuosittain. Varsinaisen hakemusten arviointityön tekevät muut arvioitsijat, mutta tieteellisen neuvoston painotukset vaikuttavat hankkeiden pisteytykseen niin, että ranking-listan keskivaiheilla niillä on ratkaiseva merkitys. Lisäksi neuvosto voi antaa suosituksia COST-verkostoille ja toimille ja ottaa yleisesti kantaa COST:n tieteellisen toiminnan kehittämiseen.

Riitta Keiski on toiminut professorina vuodesta 2001 ja dekaanina vuodesta 2015 lähtien. Hänen erikoisalojaan ovat ympäristö- ja kemiantekniikka, erityisesti katalyysi, erotusmenetelmät, nanomateriaalit, kestävä tuotanto ja clean tech. Hän on myös kestävyyden arvioinnin ja tutkimusetiikan asiantuntija. Keiski on julkaissut yli 260 tieteellistä artikkelia ja ohjannut 30 väitöskirjaa.

Keiski on aiemmin toiminut jäsenenä useiden tiedeorganisaatioiden elimissä, kuten Suomen Akatemian hallituksessa ja sen luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajana sekä VTT:n tieteellisessä ohjausryhmässä. Parhaillaan hän on Suomen tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja kansainvälisen IPCC-ilmastonmuutospaneelin kansallisen työryhmän jäsen.

Viimeksi päivitetty: 25.8.2021