Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet ovat valmistuneet

Ohjeiden tavoitteena on alkuperäiskansojen tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti luoda kulttuurisesti turvalliset toteutustavat ja olosuhteet tutkimuksen teossa. Ohjeet on julkaistu verkossa suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja englanniksi.

Saamelaisten ja saamentutkimuksen keskuudessa on jo 1970-luvulta lähtien keskusteltu eettisten ohjeiden tärkeydestä. Työryhmä on työstänyt kuusi vuotta ohjeita, jotka julkaistiin 30. toukokuuta 2024.

Eettisten ohjeiden laatiminen on poikennut tieteenalalähtöisistä tutkimuseettisten ohjeiden prosessista, joissa tieteenalan edustajat linjaavat keskenään eettisesti merkittäviä periaatteita. Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet on laadittu yhteistyössä saamelaisyhteisöjen ja -tutkijoiden kanssa.

Nyt julkaistavien ohjeiden tavoitteena on alkuperäiskansojen tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti luoda kulttuurisesti turvalliset toteutustavat ja olosuhteet tutkimuksen teossa. Ohjeita sovelletaan saamelaisia, saamelaisyhteiskuntaa ja -yhteisöjä koskevissa tutkimuksissa kaikilla tieteenaloilla. Ne koskevat myös saamelaisten kotiseutualueelle tehtävää tutkimusta, jolla voi olla vaikutusta saamelaisiin.

– Ohjeiden soveltaminen on tieteenala- ja menetelmäkohtaista. Ohjeiden toteutus perustuu tutkijan itsesääntelyyn, eikä tällä hetkellä olla perustamassa ennakkoarvioinnin toimikuntaa, työryhmä kertoo.

Alkuperäiskansojen tutkimuskäytännöissä korostuvat yhteisölähtöisyys ja tutkimuksen yhteisölliset merkitykset. Kulttuuristen arvojen, normien sekä kollektiivisen itsemääräämisoikeuden huomiointi ovat tärkeässä asemassa. Tämä tarkoittaa erityisesti jatkuvaa vastavuoroista kommunikaatiota ja osallistamista tutkijan ja tutkimuskumppaneiden välillä. Tutkijan on tiedostettava vahvemmin, millaiseen tutkimusperinteeseen hänen tutkimuksensa sijoittuu sekä mitä vaikutuksia hänen taustallaan ja asemallaan on tutkimuksen toteutukseen.

– Ohjeiden lähtökohtana on saamelaisen yhteiskunnan ja tiedon kunnioittaminen sekä arvostaminen. Se tarkoittaa saamen kielten, saamelaisten tiedon, perinteiden ja oikeuksien tiedostamista sekä huomioon ottamista.

– Tutkijoiden tulee myös perehtyä riittävän hyvin etukäteen aiempiin tutkimuksiin ja arkistoaineistoihin, jotta vältytään saamelaisyhteisöjen tarpeettomalta kuormitukselta.

Ohjeiden mukaan tutkijoilla on vastuu palauttaa ja jakaa tutkimusaineistoja ja -tuloksia tutkimukseen osallistuneiden saamelaisyhteisöjen kanssa.

Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet Suomessa

Ohjeet on julkaistu kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä sekä suomeksi ja englanniksi.

Ohjeiden pysyvä linkki: https://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202405294076

Työryhmän sivut: https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Saamelaisia-koskevan-tutkimuksen-eettiset-ohjeet-

Lisätietoja työryhmän jäseniltä:

Rauna Kuokkanen, Lapin yliopisto, p. 040 484 4350
Pirjo K. Virtanen, Helsingin yliopisto, p. 050 318 2400‬
Sigga-Marja Magga, Oulun yliopisto, p. 050 568 5326
Lydia Heikkilä, Saamelaiskäräjät, p. 040 594 0559
Janne Näkkäläjärvi, Saamelaisalueen koulutuskeskus, p. 040 759 9427‬

Alkuperäinen uutinen löytyy Lapin yliopiston nettisivuilta.

Viimeksi päivitetty: 5.6.2024