Saamen kielten osaamista ja saamelaisen kulttuurin tuntemusta sosiaali- ja terveysalalla vahvistetaan miljoonahankkeessa

Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen estää nykyisin saamenkielisten työntekijöiden puute eikä palveluja voida toteuttaa edes lainsäädännön edellyttämällä minimitasolla. Uudessa hankkeessa kehitetään saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin koulutusta sote-alalle tilanteen korjaamiseksi. Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoonan euron rahoituksen.
Nuori mieshenkilö hoitaa lapsen kättä.

Saamen kielten eli inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen sekä saamelaisen kulttuurin koulutusta tullaan hankkeessa tarjoamaan sosiaali- ja terveysalalla jo työskenteleville ja alan opiskelijoille. Tavoitteena on koulutukseen osallistuvien käytännön kielitaidon ja saamelaisen kulttuurin tuntemuksen ja siihen perustuvien työtapojen vahvistaminen.

”Yhtenä lähtökohtana on myös tarve kehittää saamen kielten opetussuunnitelmia, jotka tähtäävät käytännön kielitaidon eri osa-alueiden parempaan omaksumiseen perus- ja aineopintotasolla. Yliopistojen jo tarjoamien opintojen painotus ja sisällöt eivät vastaa sote-alan henkilöstön tarpeita. Lisäksi tarvitaan erityisesti sota-alalle kehitettyjä saamelaisen kulttuurin opintoja”, sanoo hanketta johtavan Oulun yliopiston Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman.

Koulutukset toteutetaan sekä lähi- että etäopetuksena. Koulutukseen arvioidaan osallistuvan noin sata sote-alan työntekijää ja opiskelijaa. Opintokokonaisuuksia pyritään rakentamaan myös itseopiskeltaviksi verkkokursseiksi ja tarjoamaan täydennyskoulutuksena. Koulutukset alkavat syksyllä 2023.

”Yhtenä tavoitteena on lisäksi luoda sosiaali- ja terveysalan saamenkielistä terminologiaa ja sanastoja, jotka palvelisivat jatkossa alan käytännön työtä ja digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja”, sanoo Anni-Siiri Länsman.

Hanke toteutetaan Oulun ja Lapin yliopistojen yhteistyönä. Oulun yliopisto vastaa saamen kielten opetuksesta ja Lapin yliopisto saamelaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvien sisältöjen opetuksesta. Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaiskäräjät ja Saamelainen korkeakoulu.

Länsmanin mukaan yhteistyötä tullaan tekemään samaan aikaan noin 900 000 euron rahoituksen saaneen Lapin ammattikorkeakoulun vetämän hankkeen kanssa. Myös siinä kehitetään kulttuurisensitiivistä koulutusta saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluille.

Viimeksi päivitetty: 16.12.2022