Sähkö on nyt halpaa, mutta voi pian taas kallistua – energiasään tuotantoennuste auttaa ennakoimaan sähkön tarjontaa

Aurinko- ja tuulivoimaennuste auttaa ennakoimaan tulevaa energiantuotantoa ja sopeuttamaan kulutusta sen mukaisesti. Ennuste on kehitetty Oulun yliopiston BCDC Energia -hankkeen tutkimustulosten pohjalta ja sitä voi seurata Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla.
Kolme tuulivoimalaa vasten taivasta Hailuodon Marjaniemessä ja edustalla heinikkoa ja polku.
Kuva: Rodeo

Suomen mahdollisuudet uusiutuvan energian voimamaana kasvavat hyvää vauhtia. Uusiutuva energia on kuitenkin säiden armoilla, sillä tuulen ja auringon saatavuus ovat säästä riippuvia ilmiöitä. Tarvitaan muun muassa tarkkoja ennusteita uusiutuvan energian tuotannosta.

BCDC Energia -hankkeessa on kehitetty energiasääennusteita, ja niiden pohjalta Ilmatieteen laitoksessa on luotu ennusteiden käytön mahdollistava aurinko- ja tuulivoimaenergian sovellus, joka kertoo kulloinkin vallitsevan aurinko- ja tuulitilanteen energiantuotannon kannalta.

Aurinkovoiman tuotantoennuste kertoo auringonpaisteen aurinkovoimalan sähköntuotantona. Sovelluksesta voi valita paikkakuntakohtaisen tunneittain päivittyvän ennusteen aurinkovoiman tuotannolle kahden seuraavan vuorokauden ajaksi.

Tuulivoiman tuotantoennuste kertoo Suomen tuulivoimaloiden yhteenlasketun sähköntuotannon. Tuulivoimaennusteen saa kahden seuraavan vuorokauden ajaksi tunneittain päivittyvänä ja koko maata koskevana.

Tuulivoiman tuotantoennusteiden merkitys kasvaa merkittävästi, kun tuulivoimaloiden määrää lisääntyy ja tuulipuistojen koko kasvaa.

”Samalla kun Suomi kehittyy uusiutuvan energian tuotannon voimamaaksi, meidän on kehityttävä myös sen käytön mallimaaksi. Mallioppilaana voimme houkutella maahan lisää taloudellisesti kiinnostavia toimintoja ja myydä osaamistamme maailmalle”, professori, emer. Rauli Svento Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo.

Sähkön hinta on tällä haavaa alhainen, mutta tuulivoiman vaihtelevuus lisää sähkön hintavaihteluita, ja lisääntyvä käyttö myös nostaa hintaa. ”Tulevien hintapiikkien ennakointi korkean kysynnän ja alhaisen sähköntuotannon ajankohtina tuo säästöjä kaikille sähkön kuluttajille, kun kulutus ohjautuu pois hintapiikkien tunneilta”, Svento kertoo.

Uusiutuvan energian osuuden noustessa sähkön käytössä ennustetaan tapahtuvan iso muutos. Aiemmin sähköntuotantoa lisättiin ja vähennettiin käytettävissä olevista voimaloista kulloisenkin tarpeen mukaan. Säästä riippuvaista energiaa käytettäessä on kuitenkin tarpeen siirtää kulutusta niihin ajankohtiin, jolloin aurinko- ja tuulivoimasta on saatavissa sähköä.

Siksi sekä sähkön tuottajien että kuluttajien on tärkeää osata ennakoida tulevaa energiantuotantoa ja sopeuttaa omaa käyttäytymistään sen mukaisesti. Energiasääennuste on kehitetty juuri tätä tarkoitusta varten.

BCDC Energia -hanketta on johtanut Oulun yliopisto ja sitä on rahoittanut Strateginen tutkimusneuvosto (STN). Hanke päättyi 2021. Ilmatieteen laitos jatkaa kehitetyn ennusteen julkaisemista verkkosivuillaan.

Viimeksi päivitetty: 1.8.2023