Sähköposti ja Tuudo tavoittavat opiskelijat parhaiten – uutiskirje tulossa keväällä

Suurin osa Oulun yliopiston opiskelijoista on tyytyväisiä yliopiston viestintään, selviää tuoreesta kyselystä. Vastaajista 75 prosenttia on yliopiston viestintään erittäin tai melko tyytyväisiä. Asteikolla 1–5 Oulun yliopiston viestintä saa opiskelijoilta yleisarvosanan 3,8.  

Oulun yliopisto selvitti perustutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden kokemuksia ja toiveita yliopiston viestinnästä kyselytutkimuksella, johon vastasi 910 opiskelijaa. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus 16.1.–5.2.2023 välisenä aikana.

Yliopiston viestintä saa opiskelijoilta kiitosta ajankohtaisuudesta, ymmärrettävyydestä ja kanavien nykyaikaisuudesta. Viestinnän kiinnostavuuteen, ja riittävyyteen ja nopeuteen toivotaan kuitenkin jonkin verran parannusta.

Tiedekunnilla ja tutkinto-ohjelmilla on omia ohjeistuksia ja tapahtumia, joista ne viestivät kohdennetusti omille opiskelijoilleen. Vastaajista 70 prosenttia on erittäin tai melko tyytyväinen tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien viestintään, joka saa yleisarvosanaksi 3,72. Tiedekuntien tai tutkinto-ohjelmien viestinnässä opiskelijat ovat tyytyväisiä erityisesti ymmärrettävyyteen, ajankohtaisuuteen ja viestintäkanavien sopivuuteen. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa viestinnän riittävyys.

Lisäksi opettajat viestivät opintoihin liittyen esimerkiksi opintojakson aikataulusta ja suorituksista. Opintojaksojen viestintään 66 prosenttia vastaajista on erittäin tai melko tyytyväisiä, ja se saa yleisarvosanaksi 3,65. Opintojaksojen viestinnästä pyydettiin kyselyssä vain yleisarvosana, sillä opintojaksojen viestinnästä pyydetään arviota jokaisen opintojaksopalautteen yhteydessä.

Tiedontarpeet vaihtelevat opintojen eri vaiheessa

Tiedontarve vaihtelee opintojen etenemisen mukaan. Ensimmäisten opiskeluvuosien aikana halutaan useimmin tietoa opintojen suunnittelusta, suorittamisesta ja yleisistä asioista. Opintojen edetessä alkaa kiinnostaa tiedot opinnäytetyön tekemisestä, valmistumisesta, työllistymisestä ja mahdollisista jatko-opinnoista.

Vastaajista 6 prosenttia ilmoitti kansallisuudekseen muun kuin suomen ja 2 prosenttia vastaajista oli vaihto-opiskelijoita. Kyselyyn vastanneiden kansainvälisten opiskelijoiden vastauksissa korostui suomalaisia opiskelijoita enemmän tarve saada tietoa myös yliopistoyhteisön tapahtumista, hyvinvointipalveluista ja jatko-opiskelumahdollisuuksista. Lisäksi toivottiin enemmän viestintää myös englanniksi.

Opiskelijaviestinnän kanavista opiskelijoille ylivoimaisesti tärkeimmät ovat sähköposti ja Tuudo, joiden kautta viestintää toivotaan yliopistolta myös tulevaisuudessa. Kanaviin ollaan myös suhteellisen tyytyväisiä. Osa opiskelijoista toivoo sähköpostiviestintään parempaa kohdentamista. He kokevat, että sähköpostia tulee liikaa tai sitä tulee asioista, jotka eivät kosketa opiskelijaa.

Sosiaalisen median kanavista opiskelijat toivovat viestintää jatkossakin Instagramiin. Noin 60 prosenttia kertoi olevansa tyytyväinen Instagramin sisältöihin @unioulu-tilillä.

Vastaajista 71 prosenttia kertoi, että haluaisi saada yliopistolta kuukausittain sähköpostiin uutiskirjeen, johon koottaisiin opiskelijoille tärkeimmät uutiset ja tapahtumat. Yliopisto vastaa nyt tähän toiveeseen ja opiskelijat alkavat saada sähköpostiinsa kuukausittain uutiskirjeen vielä tämän kevään aikana. Lisäksi uutiset ja tulevat tapahtumat on luettavissa edelleen tuoreeltaan jatkossakin Tuudossa ja Opiskelijalle-sivulla. Opiskelijat voivat myös valita Tuudossa nähtäväksi esimerkiksi oman tutkinto-ohjelmansa uutiset.

Opiskelijalle-sivu oulu.fi-palvelussa kokoaa opiskelijoiden ohjeet, uutiset ja tapahtumat. Jopa 86 prosenttia vastaajista ilmoittaa seuraavansa Opiskelijalle-sivua harvoin tai melko harvoin. Osa myös kokee, että sivustolta on vaikea löytää haluamaansa tietoa tai tiedot on vaikeasti esitetty. Tietojen ja ohjeiden löydettävyyteen tullaan kiinnittämään jatkossa paremmin huomiota, jotta se palvelisi jatkossa paremmin opiskelijoiden tarpeita.

Palautetta hyödynnetään kehittämisessä

Yliopisto kiittää opiskelijoita aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn. Palautetta tullaan hyödyntämään suoraan viestinnän kehittämisessä, ja ensimmäinen vaihe on opiskelijoiden uutiskirjeen perustaminen.

Palautetta käsitellään kevään ajan useissa yhteyksissä. Tiedekuntakohtaisia palautteita käydään läpi tiedekunnittain kevään aikana ja pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Lisätietoja: viestinta@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 3.3.2023