Sari Harmoinen dekaani ja Riikka Mononen koulutusdekaani kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Yliopistonlehtori Sari Harmoinen on aloittanut 1.11.2023 kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan väliaikaisena dekaanina Risto Honkosen jäätyä eläkkeelle tehtävästä 31.10.2023. Väliaikaiseksi koulutusdekaaniksi Sari Harmoisen tilalle on nimitetty professori Riikka Mononen.
Sari Harmoinen

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaanin valinta on vielä käynnissä ja Harmoinen hoitaa tehtävää siihen saakka, kunnes uusi dekaani aloittaa tehtävässä. Dekaanihaku päättyi 5.11.2023. Yliopiston johtosäännön mukaan rehtori nimeää dekaanin ja koulutusdekaanin tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä tiedekuntaa kuultuaan.

Dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekuntaa yliopiston hallituksen ja rehtorin määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Dekaani vastaa tiedekunnan strategisesta ja operatiivisesta suunnittelusta ja tiedekunnan toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudesta yliopiston rehtorille ja toimii tiedekuntahallituksen puheenjohtajana.

Koulutusdekaani vastaa tiedekunnan koulutuksesta ja sen tuloksellisuudesta sekä muista yliopiston koulutuksen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä. Koulutusdekaani toimii varadekaanina.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Viimeksi päivitetty: 7.11.2023