Selkänikaman pienempi koko voi suojata välilevynpullistumalta

Vuosisatojen kuluessa edennyt luustomme heikentyminen saattaa tuottaa vaivojen lisäksi myös yllättävää hyötyä.

Ihmisen selkäranka on muuttunut rakenteeltaan heikommaksi historian saatossa. Oulun yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että tästä koituvien haittojen ohella nikamien pienuudesta voi olla myös hyötyä. Poikkipinta-alaltaan pienempi nikama tarkoittaa pienempää todennäköisyyttä välilevynpullistumalle.

”Löydös on jossain mielessä yllättävä. Voisi ajatella, että suurempi välilevy olisi kestävämpi. Tutkimuksen valossa asia ei kuitenkaan näytä olevan näin”, sanoo tutkimusta johtanut dosentti Juho-Antti Junno Oulun yliopistosta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Pohjois-Suomen vuonna 1966 syntyneiden syntymäkohorttia, josta yli 1500 henkilön selät magneettikuvattiin heidän ollessaan 46–48-vuotiaita. Tilastollisin menetelmin suljettiin pois sukupuolen, koulutustason, painoindeksin, fyysisen aktiivisuuden, tupakoinnin, erityisruokavalion ja nikaman korkeuden vaikutus tuloksiin. Tutkimuksen tekivät Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan tutkijat.

Erilaiset selkäongelmat ovat hyvin tavallisia läpi aikuisiän. Työikäisestä väestöstä noin joka viides kärsii selkäkivusta, ja se paikantuu usein alaselkään. Yhtenä merkittävänä syynä alaselkäkipuun on välilevynpullistuma, joka varsinaisen selkäkivun lisäksi voi heijastua alaraajaan kipuna ja tunnottomuutena.

Selkänikamien koko ja muoto ovat muuttuneet merkittävästi esimerkiksi keskiajalta tähän päivään. Nikamamme ovat nyt pienempiä, mikä altistaa selkärangan vanhuusiän luhistumamurtumille. Useat alan tutkimukset ovat todenneet nikaman pienen koon kasvattavan murtumariskiä huomattavasti.

”Aloimme miettiä, voiko pienemmästä nikamasta olla kuitenkin myös jotain hyötyjä vanhuusiän ongelmien vastineeksi. Nyt näyttää, että selkärangan heikentyminen nikaman pienenemisen takia ei ole ihmiskunnan selkäterveydelle vain huono asia. Vanhuusiän luhistumamurtuman riski kyllä kasvaa, mutta muuten aikuisiällä pienemmistä nikamista voi olla hyötyä selkäterveydelle”, dosentti Junno toteaa.

Tutkimustulokset voivat antaa uutta näkökulmaa erityisesti arkeologien tekemiin havaintoihin ihmisen luuston rakenteessa havaitusta, pitkään jatkuneesta heikentymisestä. Suhteellisesti pienemmät ja ohuemmat luut voivat siis tarjota selvien haittojen lisäksi joissain tapauksissa myös mahdollisia terveyshyötyjä.

Tutkimus on julkaistu European Spine Journalissa.

Viimeksi päivitetty: 27.7.2023