Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö lahjoittaa 100 000 euroa Oulun yliopiston lääketieteen tutkimukselle

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö lahjoittaa 100 000 euroa Oulun yliopiston varainhankintakampanjaan lääketieteen alalle. Kaikkiaan säätiö lahjoittaa 540 000 euroa suomalaisille yliopistoille ja jakaa 2,7 miljoonaa euroa apurahoina.

“Lääketieteellisissä tiedekunnissa, mutta myös muualla yliopistoissamme, tehdään arvokasta työtä, joka liittyy säätiömme tarkoitukseen. Tuemme tieteellistä tutkimusta, jonka painopiste on henkisen hyvinvoinnin vaikutus fyysiseen terveyteen. Tutkimustyö voi olla perinteistä lääketieteellistä tutkimusta, mutta myös tutkimusta, jonka aiheena on esimerkiksi asuinympäristön tai sosiaalisten tekijöiden terveydelliset vaikutukset”, toteaa Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön toimitusjohtaja Jannica Fagerholm.

Oulun yliopiston lääketieteellisellä tutkimuksella on vahva yhteiskunnallinen merkitys ja ulottuvuus. Elinikäisen terveyden tutkimuksen fokusalueella tutkitaan ihmiselämää sikiönkehityksestä vanhuuteen laaja-alaisesti tarkastelemalla molekulaarisia ja fysiologisia ominaisuuksia sekä ympäristöllisiä, yhteiskunnallisia ja psykososiaalisia tekijöitä.

”Lääketieteen alan tutkimuksellamme on selkeä yhteys Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön tarkoitukseen. Kiitän lämpimästi säätiötä merkittävästä lahjoituksesta, jonka avulla voimme vahvistaa tutkimustamme edelleen. Lahjoitusvarat ovat tärkeä tuki uusille tieteellisille avauksille ja avainrekrytoinneille”, kertoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Osmo Tervonen.

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön lahjoitus on oikeutettu valtion vastinrahaan, joka merkittävästi kasvattaa lahjoituksen vaikuttavuutta. Sitra vastinrahoittaa yliopistojen 30.6.2022 mennessä saamia yksityisiä lahjoituksia ja jokainen yliopistolle lahjoitettu euro kertautuu vastinrahoituksen myötä.

Viimeksi päivitetty: 24.5.2022