Sivuainekokeet humanistisessa tiedekunnassa, kevät/kesä 2023

Humanistisessa tiedekunnassa on noin 20 sivuainetta. Lisäksi tiedekunnan pääaineita voi opiskella sivuaineena.

Humanistisessa tiedekunnassa tänä keväänä järjestettävien sivuainekokeiden ajankohdat, ilmoittautumisohjeet ja muut tiedot on päivitetty Sivuaineopinnot -sivulle.

Suuri osa humanistisen tiedekunnan sivuaineista on ns. vapaita sivuaineita, joihin ei ole hakua.

Muista tutustua myös muiden tiedekuntoen sivuainetarjontaan!

Sivuaineet opinto-oppaalla: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/sivuainetarjonta-ja-muut-opintokokonaisuu…

Alla olevassa listassa ovat humanistisen tiedekunnan haettavat/rajoitetut ja vapaat sivuaineet. Kattavin tieto on opinto-oppaalla (Huomioi etenkin Tietoa opinnoista -välilehti kunkin sivuaineen kohdalla!).

Sivuaineet, joissa opinto-oikeus on haettava tai rajattu:

 • historia / tieteiden ja aatteiden historia (koe 22.5.2023)
 • englannin kieli (koe 31.5.2023)
 • saksan kieli ja kulttuuri (koe 5.6.2023)
 • informaatiotutkimus (koe 10.5.2023)
 • ruotsin kieli (koe 29.5.2023)
 • pohjoissaame (koe 5.6.2023)
 • ranskan kieli (koe 27.4.2023 – järjestetään myös syyskuussa)
 • suomen kieli (koe 8.6.2023)
 • suomi toisena ja vieraana kielenä (ei hakua, mutta suomen kielen perusopinnot 25 op tulee olla suoritettu ennen opiskelun aloittamista)
 • viestintä (seuraava sivuainevalinta on syksyllä 2023 -- haku tapahtuu ilmoittautumalla Pepissä syksyn kurssille 695100P Johdatus viestintään)
 • logopedia (kahdeksan paikkaa, joista kiintiöidään neljä erityispedagogiikan opiskelijoille ja kaksi psykologian opiskelijoille, haku erillisen opiskeluoikeuden hakulomakkeella)
 • monimediainen luova kerronta (sivuaineeseen on haku, josta tiedotetaan erikseen myöhemmin)
 • politiikkatieteet (opinto-oikeus on vain historian ja tieteiden ja aatteiden historian opiskelijoilla, ei hakua)
 • kulttuuriantropologia, aineopinnot (kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteiset perusopinnot 25 op on vapaa sivuaine, kulttuuriantropologian aineopintoihin haetaan tekemällä vapaamuotoinen hakemus oppiaineen professorille)
 • työelämäsuomi (ei hakua, mutta tarkoitettu ei-äidinkielisille suomen oppijoille, kuten kv. maisteriohjelmien opiskelijoille sekä kv. henkilökunnalle)
 • Culture and Communication in the Nordic Countries (ei hakua, mutta suunnattu kansainvälisille opiskelijoille)

Vapaa sivuaineoikeus (voit ilmoittautua suoraan toteutuksille Pepissä):

 • antiikin kielet ja kulttuuri (sivuaineen suoritusmahdollisuudet päättyvät 31.10.2023)
 • arkeologia
 • digitaaliset ihmistieteet
 • Diversity In a Mobile Society (opetus alkaa syyslukukaudella 2023)
 • elokuva ja luovat mediat (opetus alkaa syyslukukaudella 2023)
 • elämänkatsomustieto
 • filosofia
 • humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus (osa opinnoista opiskellaan ristiinopiskeluna Lapin yliopistossa: haettava ristiinopiskeluoikeutta Lapin yliopiston kursseille)
 • inarinsaame
 • kansainvälinen yritysviestintä
 • kirjallisuus
 • koltansaame
 • kulttuuriperintö (sivuaineen opetus alkaa kevätlukukaudella 2024)
 • museologia (sivuaineen opetus päättyy 31.12.2023)
 • osteologia
 • pohjoissaame vieraana kielenä
 • saamelainen kulttuuri
 • Scandinavian Studies
 • työelämäopinnot
 • yleinen kielitiede
Viimeksi päivitetty: 9.3.2023