Sivuaineopinnot lukuvuonna 2022-2023 kauppakorkeakoulun ulkopuolisille opiskelijoille

Haluaisitko monipuolistaa tutkintoasi kauppatieteiden ja yritysjuridiikan opinnoilla? Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää lukuvuonna 2022-2023 sivuaineopetusta kahdeksassa eri opintokokonaisuudessa, jotka on tarkoitettu kauppakorkeakoulun ulkopuolisille opiskelijoille.

Sivuaineopinnot lukuvuonna 2022-2023 kauppakorkeakoulun ulkopuolisille opiskelijoille

Kattavat tiedot sivuainekokonaisuuksista ja opintojaksoista ilmoittautumisaikoineen löytyvät Pepin sivuaineoppaalta. Huomioithan myös, että joissakin opintojaksoissa ilmoittautuminen päättyy tai on päättynyt poikkeuksellisesti jo elokuussa.

Tervetuloa kauppatieteiden sivuaineopintojen pariin!

Lisätietoa: Pepin sivuaineopas

Tiedustelut: study.business@oulu.fi

2022-2023 tarjottavat sivuaineet:

1. Kauppatieteiden perusopinnot 25 op

Sivuainekokonaisuuteen on kerätty eri alojen opiskelijoita työelämänäkökulmasta eniten hyödyttäviä kauppatieteiden perusopintojaksoja.

Kaikille avoin, ei hakua, ilmoittautuminen suoraan yksittäisille opintojaksoille avoimeen yliopistoon tai Pohjois-Pohjanmaan.

2. Kauppatieteiden aineopinnot 35 op

Kauppatieteiden aineopinnot syventävät monipuolisesti kauppatieteiden perusopinnoissa hankittua osaamista.

Haku kokonaisuuteen järjestetään toukokuussa 2023. Hausta tiedotetaan Opiskelijalle-sivuston uutisissa. Aloituspaikkoja 20.

3. Yritysjuridiikka, perusopinnot 25 op

Yritysjuridiikan perusopintojen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toimintaan ja erityisesti juridiikan taloudellisista vaikutuksista.

Kaikille avoin, ei hakua, ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille Pepissä.

4. Yritysjuridiikka, aineopinnot 35 op

Yritysjuridiikan aineopintojen laajemmassa kokonaisuudessa opiskelijat saavat yritysjuridiikassa sellaisen tietämyksen eri oikeusalueilta, joka on tarpeen oikeudellisten asioiden ymmärtämiseksi liike-elämässä.​

Haku kokonaisuuteen järjestetään toukokuussa 2023. Hausta tiedotetaan Opiskelijalle-sivuston uutisissa. Aloituspaikkoja 10.

5. Yrittäjyys (Entrepreneurship), perusopinnot 25-30 op

Yrittäjyyden opintokokonaisuus valmistaa opiskelijoita työelämään ja yrityksen perustamiseen.

Kaikille avoin, ei hakua, ilmoittautuminen suoraan yksittäisille opintojaksoille Pepissä. Pääosin englanninkielinen.

6. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksiaan lisäämällä liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien sekä käsitteiden ymmärrystä. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen, miten yritykset toimivat ja mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Ilmoittautuminen suoraan yksittäisille opintojaksoille Pepissä. Opinnot toteutetaan yhteistyössä muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa, ja ilmoittautumisajat poikkeavat Oulun yliopiston käytännöistä. Verkko-opinnot.

Huom. Opintojakson Johdatus taloushallintoon ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022.

7. Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25-30 op

Mikroyrittäjyyden opinnoista opiskelija saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Kaikille avoin, ei hakua, ilmoittautuminen suoraan yksittäisille opintojaksoille Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa. Verkko-opinnot.

8. Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus 27-39 op

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle kokonaiskuvan digitaalisesta kaupasta ja kaupan toimialan merkittävästä murroksesta.Kaikille avoin, ei hakua, ilmoittautuminen suoraan yksittäisille opintojaksoille Pepissä. Opinnot toteutetaan yhteistyössä muiden suomalaisten korkeakoulujen ja Kaupan liiton kanssa, ja ilmoittautumisajat poikkeavat Oulun yliopiston käytännöistä. Verkko-opinnot.

Huom. Opintojakson Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla ilmoittautuminen on päättynyt 21.8.2022.

Viimeksi päivitetty: 30.8.2022