Sivuaineopinnot lv 2023-24 kauppakorkeakoulun ulkopuolisille opiskelijoille

Tiedot sivuainekokonaisuuksista ja opintojaksoista ilmoittautumistietoineen löydät Pepin sivuaineoppaalta.

Tervetuloa kauppatieteiden sivuaineopintojen pariin!

Lisätietoa: Pepin sivuaineopas
Tiedustelut: study.business(at)oulu.fi

2023-2024 tarjottavat sivuaineet:

Kauppatieteiden perusopinnot 25 op
Sivuainekokonaisuus koostuu eri alojen opiskelijoita työelämänäkökulmasta hyödyttäviä kauppatieteiden perusopintojaksoja.

Yritysjuridiikka, perusopinnot 25 op
Yritysjuridiikan perusopintojen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toimintaan ja erityisesti juridiikan taloudellisista vaikutuksista.

Yrittäjyys ja liiketoiminnan suunnittelu 25-30 op
Yrittäjyyden opintokokonaisuus valmistaa opiskelijoita työelämään ja yrityksen perustamiseen.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op
Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksiaan lisäämällä liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien sekä käsitteiden ymmärrystä. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen, miten yritykset toimivat ja mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

HUOM: Johdatus taloushallintoon, 5 op, hakemisen DL 29.08.2023

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25-30 op
Mikroyrittäjyyden opinnoista opiskelija saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus 27-39 op
Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle kokonaiskuvan digitaalisesta kaupasta ja kaupan toimialan merkittävästä murroksesta.

HUOM: Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla, 6 op, hakemisen dl 21.8.2023

Viimeksi päivitetty: 15.8.2023