Sohlbergin säätiöltä rahoitusta lääketieteen tutkimukseen

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön apurahahaku järjestettiin 15.8.–30.9.2022. Haettavana oli ensimmäistä kertaa vain lääketieteellisen tutkimuksen apurahat.

Säätiö vastaanotti lääketieteessä ennätysmäärän hakemuksia: 411 apurahahakemusta. Apurahaa haettiin lähes 12 miljoonaa euroa. Apurahoina jaettiin 1,476 miljoonaa euroa eli haetusta summasta voitiin myöntää 12,3 %.

Apurahoista 33 myönnettiin työryhmille ja 74 yksityishenkilöille. Apurahaa saaneista tutkimuksista puolet oli lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä ja puolet ikääntyvien hyvinvointia edistäviä.

Lista kaikista apurahan saajista

Oulun yliopiston tutkijoille myönnettiin seuraavat rahoitukset:

  • Professori Tarja Pölkki, 40 000 euroa, DIGI-PEPP: Digital solutions for assessment and treatment of pain and its related emotions in pediatric patients and their parents
  • Lastentautiopin professori Tuomas Jartti, 38 000 euroa, Astman kehityksen estäminen korkean riskin lapsilla: INSTAR-tutkimus
  • Professori Olavi Ukkola, 20 000 euroa, Sydän- ja verisuonisairauksiin vaikuttavat tekijät keski-iästä vanhuuteen
  • Lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri, dosentti Outi Aikio, 20 000 euroa, Vastasyntyneen kielijänne: prospektiivinen suun rakennevariaatioiden ja niiden toiminnallisten vaikutusten seurantatutkimus sekä kireän kielijänteen hoidon randomoitu, kontrolloitu tutkimus (LINNE)
  • Apurahatutkija Jenni Kinnunen, 15 000 euroa, Raskausdiabeteksen vaikutukset syntyvän lapsen terveyteen
  • Väitöskirjatutkija Basho Poelman, 10 000 euroa, PhD-Research project: Environmental exposures, preterm birth, and neurobehavioral health in later life
  • Tohtorikoulutettava, erikoistuva lääkäri Jenni Pukkila, 6 000 euroa, Raskausdiabetekseen uusiutumiseen vaikuttavat riskitekijät
  • Terveyskeskuslääkäri Jenni Silvan, 5 000 euroa, Psykoosilääkkeiden off label -käytön yhteys terveyteen ja kuolleisuuteen työikäisillä ja yli 70-vuotiailla

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen säätiö, joka edistää lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvointia Suomessa sekä ylläpitää Helsingin Katajanokalla sijaitsevaa kotimuseota.

Lue lisää säätiön tiedotteesta

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023