Sotealan ammattilaisten saamen kielten osaamista vahvistetaan – uusi haku pohjoissaamen opintoihin 4.–22.9.2023

Oulun yliopisto parantaa saamenkielisen sotealan henkilöstön saatavuutta järjestämällä saamen kielen ja kulttuurin koulutusta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja opiskelijoille. Koulutukseen on lisätty uutena osana pohjoissaame toisena kielenä -opinnot, joita uusi haku koskee.

Sotealan opintojen tarkoituksena on vahvistaa saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammatillista kielitaitoa sekä kouluttaa suomenkielisestä sotealan henkilöstöstä saamenkielisiä ja saamelaiskulttuuria tuntevia ammattilaisia.

”Tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat toiminnallisen kielitaidon sekä omaksuvat kulttuurisensitiivisiä ja saamelaiskulttuurilähtöisiä työmenetelmiä”, kertoo projektikoordinaattori Anna-Liisa Väyrynen Oulun yliopistosta.

Uudet pohjoissaamen opinnot on suunnattu hakijoille, jotka ovat oppineet pohjoissaamen toisena kielenä. Hakijalla on oltava kohtuullisen hyvä suullinen ja kirjallinen pohjoissaamen osaaminen. Opiskelu on etäopetuspainotteista monimuoto-opiskelua, eli opetus toteutetaan pääosin verkossa ja osaksi lähiopintoina.

https://joy.oulu.fi/fi/koulutushaku/pohjoissaame-toisena-kielena-perusopinnot-25-op

Muut hankkeen opinnot ovat alkaneet elokuussa ja ne järjestetään sekä lähi- että etäopetuksena. Inarinsaamen ja koltansaamen perusopinnot alkavat kielen alkeista.

Saamen kielten koulutus on osa Sosiaali- ja terveysalan saamen kielen ja kulttuurin koulutus -hanketta, joka sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoonan euron rahoituksen. Oulun yliopiston Giellagas-instituutti järjestää hankkeen inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielten opinnot. Giellagas-instituutilla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa.

Lapin yliopisto vastaa omana osahankkeena sosiaali- ja terveysalalle kehitettävistä saamelaisen kulttuurin opinnoista. Hankkeen yhteistyökumppanina toimivat Saamelaisalueen koulutuskeskus, Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Viimeksi päivitetty: 1.9.2023