Strategisen tutkimuksen neuvostolta rahoitusta turvallisuuden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimukseen

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt rahoitusta kahteen uuteen ohjelmaan yhteensä 28 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmiin valittiin yhdeksän hankekokonaisuutta. Rahoitettavissa konsortioissa korostuu pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin. Oulun yliopistoon rahoitusta myönnettiin kolmeen osahankkeeseen.

Uudet STN-ohjelmat, joissa rahoitusta myönnettiin, ovat Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD), jossa rahoitetaan neljä konsortiota sekä Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG), johon valittiin viisi konsortiota. Molemmat ohjelmat ovat kuusivuotisia ja ne päättyvät vuonna 2028. Yhden konsortion saama rahoitus ensimmäisellä kolmivuotiskaudella on keskimäärin 3,1 miljoonaa euroa.

SHIELD-ohjelman tavoitteena on erityyppisten turvallisuusuhkien tunnistaminen ja torjuminen sekä kriisinhallinnan ja selviytymiskyvyn vahvistaminen. YOUNG-ohjelmassa puolestaan etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvataan kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Oulun yliopistosta rahoitusta saivat:

Professori Kati Mäkitalo (SHIELD/GenAI) : 414 350 euroa Generation AI-hankkeeseen

Yliopistotutkija Marko Kantomaa (YOUNG/ SchoolWell) 263 083 euroa Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu -hankkeeseen

Työelämäprofessori Mika Niemelä (YOUNG/ SchoolWell) 266 115 euroa Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu -hankkeeseen

Rahoitukset myönnettiin kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää STN:n rahoituspäätöksistä

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023