Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus akatemiatutkija Johanna Leinoselle

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 13.9.2021 uusista rahoitettavista konsortioista.

STN myönsi rahoituksen Mobile Futures -konsortiolle, jonka varajohtajana toimii akatemiatutkija Johanna Leinonen historian oppiaineessa. Leinosen vetämälle tutkimusryhmälle myönnettiin 935 727 euroa. Oulun tutkimusryhmän koko kuusivuotinen rahoitus on yli 1,6 miljoonaa euroa. Rahoitus myönnettiin Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut -ohjelmahaussa (2021-2027).

Konsortiota johtaa Åbo Akademin oikeustieteen professori Magdalena Kmak. Konsortioon kuuluvat myös Siirtolaisuusinstituutin ja Turun yliopiston tutkimusryhmät.

Oulun tutkimusryhmään kuuluvat yliopistonlehtori Johanna Hiitola ja tutkijatohtorit Zeinab Karimi, Outi Kähäri ja Elina Turjanmaa. Tutkimusryhmä sijoittuu historian ja sukupuolentutkimuksen oppiaineisiin. Tutkimusryhmä on monitieteinen: tutkijat edustavat historian lisäksi sukupuolentutkimusta, sosiologiaa, sosiaalipsykologiaa ja väestötiedettä.

Mobile Futures vastaa väestömuutosten tuomiin haasteisiin tarjoamalla ratkaisuja siihen, miten Suomesta voisi tehdä oikeudenmukaisemman ja vastaanottavaisemman yhteiskunnan. Muuttoliikkeen lisääminen mainitaan usein osaratkaisuna väestönmuutosten tuomiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen ja työikäisen väestön vähenemiseen. Kuitenkaan muuttoliikkeen lisääminen ei yksin riitä, jos kotoutuminen ei toimi kunnolla. Mobile Futures -hankkeen lähtökohta on, että inklusiivinen yhteiskunta on resilientimpi väestönmuutosten tuomien haasteiden edessä.

Inklusiivisemman yhteiskunnan rakentamiseksi hankkeessa pyritään parantamaan eri väestöryhmien välisiä luottamussuhteita. Hankkeessa tarkastellaan sosiaalista ja institutionaalista luottamusta ja käännetään katse yksilöistä koko yhteiskuntaan kaksisuuntaisen kotoutumisen ajatusta hyödyntämällä. Luottamuksen lisäämiseksi hanke soveltaa Living Lab -metodologiaa, jossa tutkijat ja yhteistyökumppanit yhdessä luovat toimintatutkimuksen keinoin ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Oulun ryhmän tutkimus toteutetaan kahdessa työpaketissa. Leinosen johtamassa työpaketissa Hiitola, Karimi, Leinonen ja Turjanmaa tutkivat sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen rakentumista arkipäivän sosiaalisissa ja institutionaalisissa kohtaamisissa Oulussa ja Turussa. Kähäri ja Turjanmaa tekevät tutkimusta Siirtolaisuusinstituutin koordinoimassa työpaketissa, jossa tutkitaan rakenteellista rasismia työmarkkinoilla ja etsitään keinoja rakentaa luottamusta työantajien, työnhakijoiden ja muiden sidosryhmien välillä.

Viimeksi päivitetty: 22.9.2021