Sukupuoli ohjaa nuoren uravalintaa – roolimalleja ja tietoa työelämästä tarvitaan

Sukupuoli on edelleen merkittävin lukiolaisen alavalintoja ohjaava tekijä. Jotta koulutusta ja uraa pohtiva nuori voisi tehdä valintoja tietoisemmin ja omien vahvuuksiensa pohjalta, tarvitaan enemmän tietoa aloista ja muuttuvista ammateista.

Koulutus- ja uravalinnoilla on kauaskantoisia vaikutuksia nuoren elämään, ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään. Oulun yliopistossa 10. marraskuuta tarkastettavassa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lukiolaisten koulutus- ja urakiinnostuksen taustatekijöitä sekä minäpystyvyyden, oppiainemieltymysten, ainevalintojen ja sukupuolen suhdetta koulutusalakiinnostukseen.

Lisäksi tutkittiin lukiolaisten kiinnostusta luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan. Nämä aineet ovat perinteisesti olleet enemmän poikien kuin tyttöjen suosikkeja.

Tulokset osoittavat, että jos nuoret saavat lukioaikana työelämätietoa monikanavaisesti, se voi lisätä kiinnostusta teknillisiin aloihin tai uriin, joilla tarvitaan luonnontieteisiin painottuvaa koulutusta.

Lisäksi kävi ilmi, että valtaosa lukiolaisnuorista oli tietoisia matematiikan opintojen merkityksestä jatko-opintoihin ja urapolkuun jo ennen yliopistojen valintaperusteiden muutoksia vuonna 2020.

Nuoret tarvitsevat ajankohtaista tietoa työelämän mahdollisuuksista ja eri alojen osaamistarpeista opintojensa eri vaiheissa. Työelämäyhteistyö on osa Suomen lukioiden opetussuunnitelmaa, mutta käytänteitä tulisi systematisoida ja kohdentaa niin, että nuoret voivat yhä tietoisemmin tehdä valintoja omien vahvuuksiensa pohjalta.

Tutkimus tuo esiin tarpeen lisätä tietoisuutta sukupuolen ohjaavasta vaikutuksesta koulutuksessa ja opinto-ohjauksessa. Eri koulutusasteiden ja työelämän yhteistyötä tulee myös tiivistää.

Väitöskirja perustuu kolmeen osatutkimukseen, joissa hyödynnettiin vuosina 2013–2015 Suomen yliopistoihin valittujen opiskelijoiden valtakunnallisia rekisteriaineistoja, valtakunnallisten ylioppilaskirjoitusten tuloksia ja Oulun lukioista vuosina 2017–2018 kyselyillä kerättyjä kohorttiaineistoja.

Väitöskirja

Kasvatustieteen maisteri Satu Kaleva väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 10.11.2023. Kasvatuspsykologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Eksynyt siirtymävaiheessa? Lukiolaisten koulutusala- ja STEM-urakiinnostuksen taustatekijöitä (Lost in transition? Background factors to study field and STEM career interests of general upper secondary students). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Niels Bonderup Dohn Aarhusin yliopistosta ja kustoksena professori Hanni Muukkonen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa L2 klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/68682953855

Viimeksi päivitetty: 6.11.2023