Suomalaiset yliopistot ryhtyvät yhdessä kouluttamaan 5G-osaajia

5G-teknologian osaajien tarve kasvaa nopeasti Oulussa, Suomessa ja maailmalla. Ainakin tuhannelle suomalaiselle tarjotaan aiheeseen liittyvää kaikille avointa, maksutonta yliopiston täydennyskoulutusta. 
Antennimittausta kaiuottamassa tilassa

Kurssitarjonta pyritään avaamaan kesään mennessä FITech-verkostoyliopiston verkkosivuilla. Tarjonta laajenee syksyllä 2021. Tarjolle tulevien kurssien aiheita ovat esimerkiksi esineiden internet, sulautettu internet, järjestelmähaavoittuvuudet sekä langattomat teknologiat. Kursseille haetaan Opintopolku-palvelun kautta ja opiskelu on maksutonta hankekauden ajan, vuoden 2023 loppuun saakka. Kuka tahansa voi suorittaa tarjolla olevia kursseja, eli opiskelijan ei tarvitse olla kirjoilla yliopistossa.

”5G-teknologian ja -verkkojen mahdollistavaa tutkimusta on tehty yliopistoissa systemaattisesti useiden vuosien ajan. Siitä saatu tutkimusperustainen tieto on käytettävissä sekä nykyisten kurssien sisällöissä että tarkoitusta varten kehitettävien uusien kurssien toteuttamisessa. Rahoituksen avulla saammekin tarjottua aiheen koulutusta laajemmalle joukolle”, kertoo Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutusdekaani Jari Iinatti.

Myönnettyä avustusta käytetään 5G-aiheisen opetuksen toteuttamiseen, aikuisopiskelijoiden edellyttämän tuen ja palveluiden järjestämiseen, koulutuksen markkinointiin ja hankkeen koordinaatioon. Samalla kehitetään opintojen laatua ja edistetään yhteistyötä yliopistojen kesken sekä yliopistojen ja yritysten välillä.

Suomi tarvitsee 5G-osaamista säilyttääkseen johtoasemansa

5G-verkkoteknologia mahdollistaa nopeat ja suuren kapasiteetin mobiiliyhteydet. Koronapandemia on entisestään kiihdyttänyt 5G-verkkoteknologiaan siirtymistä, sillä tarve etätyöskentelylle, tuotannon etäohjaukselle sekä muille uusille palveluille on lisääntynyt.

Suomelle on avautunut poikkeuksellisen vahva asema kehittää 5G-verkkoteknologiaa ja sitä hyödyntäviä teollisuuden tuotteita ja palveluita. Suomi on alalla maailmanlaajuisessa johtoasemassa ja aseman säilyttäminen riippuu siitä, miten kykenemme kouluttamaan osaavaa työvoimaa kasvavien markkinoiden tarpeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt FITech 5G -koulutushankkeelle 1,05 miljoonan euron rahoituksen. Rahoitus on osa OKM:n jatkuvan oppimisen vauhdittamiseen ja työikäisten osaamisen kehittämiseen suunnattua lähes 20 miljoonan euron lisärahoitusta.

Hankkeessa ovat mukana kaikki kahdeksan FITech-yliopistoa, joihin myös Oulun yliopisto lukeutuu sekä Helsingin yliopisto. Yliopistojen lisäksi mukana on useita alan johtavia yrityksiä, jotka ovat olleet keskeisessä roolissa osaamis- ja koulutustarvetta määriteltäessä.

FITech-verkostoyliopisto tarjoaa valikoituja opintoja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. FITech-verkostoyliopiston perustajajäseniä ovat yliopistojen lisäksi Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan Akateemiset TEK ry.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2021