Suomen Akatemia myönsi akatemiapalkinnot Simo Hosiolle ja Timo Miettiselle

Ihmisjoukkojen hajautetun älyn saattamista hyötykäyttöön tutkiva Simo Hosio ja nyky-Euroopan taustalla vaikuttavia ideoita ja aateperintöjä tutkiva Timo Miettinen palkitaan poikkeuksellisesta tieteellisestä rohkeudesta ja luovuudesta sekä toiminnasta tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi.
Suomen Akatemia on palkinnut kaksi ansioitunutta nuorta tutkijaa. Vuoden 2023 akatemiapalkinnot myönnetään merkittävästä tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta Simo Hosiolle ja Timo Miettiselle.
Apulaisprofessori Simo Hosio, Oulun yliopisto (Kuva: Shunpei Norihama)

Suomen Akatemia on palkinnut kaksi ansioitunutta nuorta tutkijaa. Vuoden 2023 akatemiapalkinnot myönnetään merkittävästä tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta Simo Hosiolle ja Timo Miettiselle. Hosio työskentelee apulaisprofessorina Oulun yliopistossa tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa ja Miettinen akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa.

Molemmat palkituista ovat osoittaneet kykynsä laadukkaan ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan tutkimuksen tekemiseen. Hosion ryhmän tietotekniikkaan liittyvät tutkimustulokset ovat saaneet laajasti kansainvälistä mediahuomiota muun muassa BBC:ssä, The Economistissa, Futurityssä ja New Scientistissa. Miettisen Eurooppa- ja EU-tutkimuksissa yhdistyvät vankka perustutkimus, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja näkökulmien tuominen poliittisen päätöksenteon tueksi.

Joukkoistamisesta apua nuorten mielenterveyteen, selkäkipuun, unen laatuun ja Parkinsonin tautiin

Simo Hosio lähestyy rohkeasti vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia joukkolaskennan ja sovelletun joukkoistamisen keinoin. Hän tutkii, miten suurten ihmisjoukkojen hajautettu äly saadaan teknologian, kuten internetin, tekoälyn ja algoritmien, avulla hyötykäyttöön erityisesti terveyteen liittyvissä haasteissa. Hosion tutkimusryhmän kehittämää teknologiaa on sovellettu laajasti muun muassa nuorten mielenterveyden, selkäkivun, unen laadun ja Parkinsonin taudin tutkimuksessa.

”Joukkoistaminen on yksi parhaista keinoista tuottaa luotettavaa dataa tekoälylle. Isojen ihmisjoukkojen yhteistä tietoa ja oivalluksia hyödyntämällä voidaan ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja tuoda konkreettista apua esimerkiksi terveysongelmista kärsiville, Hosio kertoo.

Simo Hosio on toiminut vuodesta 2020 apulaisprofessorina ja joukkolaskennan tutkimusryhmän johtajana Oulun yliopistossa tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa. Hän väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2014 ensimmäisenä Microsoft Research Cambridge -ohjelman rahoittamana suomalaisena. Hosio on tehnyt aktiivista tutkimusyhteistyötä lukuisten kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Hän on saanut muun muassa Suomen Akatemian tutkijatohtori- ja akatemiatutkijarahoituksen ja toimii Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman CRITICAL-hankkeen yhden osahankkeen johtajana. Hosio on parhaillaan tutkijavierailulla Tokion yliopistossa.

Filosofian, politiikan ja historian leikkauspinnoilta uutta Eurooppa-ymmärrystä

Timo Miettinen tutkii nyky-Euroopan taustalla vaikuttavia ideoita ja aateperintöjä, erityisesti politiikan ja yhteiskunnallisen ajattelun näkökulmasta. Hän yhdistelee poikkeuksellisen luovalla tavalla filosofian, politiikan ja historian tutkimusta. Miettisen tutkimukset ovat vaikuttaneet poliittisista ilmiöistä käytävään keskusteluun sekä tuoneet uusia näkökulmia muun muassa eurooppalaisen talouspolitiikan ymmärtämiseen.

”Minua kiehtoo oman aikamme ymmärtäminen ja analysointi. Saamme analyyttisia välineitä nyky-Euroopan ja EU:n ymmärtämiseen tarkastelemalla, milloin erilaiset ideat ovat syntyneet ja millaisia ajatusmalleja sekä ennakkoluuloja ne kantavat mukanaan”, Miettinen tiivistää.

Timo Miettinen on työskennellyt vuodesta 2021 lähtien akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hän väitteli vuonna 2013 teoreettisesta filosofiasta Helsingin yliopistossa, missä hänelle myönnettiin vuonna 2019 dosentin arvo käytännöllisen filosofian alalta. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtajana sekä ryhmänjohtajana Suomen Akatemian rahoittamassa Law, Identity and the European Narrative
-huippuyksikössä. Miettinen on merkittävällä panoksella tehnyt tieteellistä tutkimusta tunnetuksi sekä osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Suomen Akatemia kannustaa palkinnoilla lupaavia tutkijoita

Suomen Akatemia myöntää palkinnon vuosittain tutkijoille, jotka ovat työssään osoittaneet poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkittavat tutkijat ovat merkittävällä tavalla tehneet tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisänneet toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistuneet tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistäneet muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Palkinto myönnetään tutkijoille, joiden tieteellinen ura on merkittävältä osin vielä edessäpäin. Palkittavien tulee työskennellä Akatemian rahoittamina akatemiatutkijoina, tutkijatohtoreina, kliinisinä tutkijoina tai akatemiahankkeen vastuullisina johtajina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä. Palkinto on Miia Liesegangin suupuhallettu lasiteos ”Hetki”.

Suomen Akatemia on myöntänyt akatemiapalkinnot jo 21 kertaa. Tänä vuonna palkinnot jaetaan maaliskuussa Suomen Akatemiassa järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa.

Viimeksi päivitetty: 24.1.2024